główna zawartość strony

logo
Tytuł operacji:         „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G102106E RELACJI NOWE – CYGANY W MIEJSCOWOŚCI NOWE, SZUBSK DUŻY I SZUBSK TOWARZYSTWO GM. KROŚNIEWICE”
           
Beneficjent:        

Gmina Krośniewice

           
Nr umowy:         Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00040-65151-UM0500166/16 zawarta w dniu 30 września 2016 r.
           
Lokalizacja:         województwo łódzkie, powiat kutnowski, Gmina Krośniewice, miejscowości: Nowe (w tym integralna część miejscowości Nowe – Nowe Kutnowskie), Szubsk Duży, Szubsk Towarzystwo
           
Program:        

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Koszty operacji ogółem: 2 767 583,50 zł

Łączne dofinansowanie: 1 611 050,00 zł

Cel operacji:          Poprawa standardu korzystania z drogi gminnej nr G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice
           
Wskaźniki:
        Przebudowa drogi – drogi gminne 2,470 km
           

Realizacja projektu:

 

 

 

Cygany
Cygany
Cygany