Agnieszka Sobieszek

Dorota Lombardi

Agnieszka Sobieszek

Dyrektor Departamentu Promocji i Pozyskiwania Inwestora

Dorota Lombardi

Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 52

agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 51

dorota.lombardi@sse.lodz.pl

Rafał Karolczak

Joanna Siwińska

Rafał Karolczak

Specjalista ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestora

Joanna Siwińska

Specjalista ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 55

rafal.karolczak@sse.lodz.pl

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 77

joanna.siwinska@sse.lodz.pl

Anna Kądzielewska

Katarzyna Rybak

Anna Kądzielewska

Specjalista ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestora

Katarzyna Rybak

Specjalista ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestora

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 74

anna.kadzielewska@sse.lodz.pl

kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów

tel. (+48) 42 275 50 81

katarzyna.rybak@sse.lodz.pl