Ochrona ludności - informator Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - https://cdn02.sulimo.pl/media/userfiles/krosniewice.pl/pobierz/informator_ochrona_ludnosci.pdf