główna zawartość strony

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego Krośniewice:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieElektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

(Skrytka ePUAP: /sf3443haf2/SkrytkaESP)

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieepuap.gov.pl

Podstawa prawna:

 

  • Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 206 poz. 1216)

Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych.

Konto użytkownika ePUAP można założyć Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknietutaj.

Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnymOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie punkcie potwierdzania profilu zaufanego.

Najbliższe punkty potwierdzania profilu zaufanego znajdują się w Kutnie:

Starostwo Powiatowe w Kutnie - ul. Kościuszki 16

Urząd Skarbowy w Kutnie - ul. dr. Antoniego Troczewskiego 12

ZUS Inspektorat w Kutnie - ul. Jagiełły 12