główna zawartość strony

PLAN POLOWAŃ w sezonie łowieckim 2023/2024

Kaczki, dzikie gęsi - polowanie indywidualne w obu obwodach od 01.09.2023r do 31.12.2023r na kaczki i do 21.12.2023r gęsi każdą sobotę i niedzielę, wolną od polowań zbiorowych Polowanie zbiorowe-zbiórka myśliwych o godz. 8.00 planowane zakończenie o godz. 2100w obwodzie 109- Wilamów ,w obwodzie nr.13 -Zieleniew. Polowanie indywidualne - wg upoważnienia do wykonywania polowania, po uprzednim wpisie do książki ewidencji.

Bażanty –Od 01.10.2023 do 28.02.2024, które można pozyskać na polowaniu zbiorowym w niżej podanych terminach.

2