Gospodarka odpadami

Informacje ogólne

Harmonogram odbioru odpadów w 2024 r.:

 

Trasa nr 1 - PRUSA, POŁUDNIOWA, WIOSENNA, CICHA, NORWIDA, BRONIEWSKIEGO, BOCZNA, WĄSKA, BEMA

Zmieszane odpady komunalne:

10.01 | 12.02 | 11.03 | 04,18.04 | 06,20.05 | 03,17.06 | 01,15.07 | 01,14.08 |  02,16.09 | 03,17.10 | 12.11 | 12.12

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

03.01 | 01.02 | 01.03 | 02.04 | 06.05 | 06.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 04.11 | 02.12

Opakowania z papieru i tektury:

03.01 | 01.02 | 01.03 | 02.04 | 06.05 | 06.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 04.11 | 02.12

Opakowania ze szkła:

30.01 | 29.02 | 28.03 | 30.04 | 29.05 | 27.06 | 30.07 | 29.08 | 27.09 | 31.10 | 28.11 | 30.12

Odpady ulegające biodegradacji:

08.01 | 07.02 | 06.03 | 03,17.04 | 07,21.05 | 07,21.06 | 05,19.07 | 07,21.08 | 06,20.09 | 07,21.10 | 13.11 | 10.12

Popioły i żużle z palenisk

17.01 | 19.02 | 18.03 | - | 17.05 | - | 17.05 | - | 18.09 | 17.10 | 21.11 | 20.12

 

Trasa nr 2 - ŁĄKOWA, ZIELONA, MICKIEWICZA, MONIUSZKI, KS. J. POPIEŁUSZKI, KRÓTKA, WSPÓLNA, KASZTANOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, LIPOWA, PADEREWSKIEGO

Zmieszane odpady komunalne:

11.01 | 14.02 | 12.03 | 05,19.04 | 07,21.05 | 04,18.06 | 02,16.07 | 02,14.08 |  02,16.09 | 03,17.10 | 12.11 | 12.12

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

03.01 | 01.02 | 01.03 | 02.04 | 06.05 | 06.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 04.11 | 02.12

Opakowania z papieru i tektury:

03.01 | 01.02 | 01.03 | 02.04 | 06.05 | 06.06 | 02.07 | 02.08 | 02.09 | 02.10 | 04.11 | 02.12

Opakowania ze szkła:

30.01 | 29.02 | 28.03 | 30.04 | 29.05 | 27.06 | 30.07 | 29.08 | 27.09 | 31.10 | 28.11 | 30.12

Odpady ulegające biodegradacji:

08.01 | 07.02 | 06.03 | 03,17.04 | 07,21.05 | 07,21.06 | 05,19.07 | 07,21.08 | 06,20.09 | 07,21.10 | 13.11 | 10.12

Popioły i żużle z palenisk

17.01 | 19.02 | 18.03 | - | 17.05 | - | 17.05 | - | 18.09 | 17.10 | 21.11 | 20.12

 

Trasa nr 3 - POLNA, KWIATOWA, JAŚMINOWA, KLONOWA, OGRODOWA, ŁĘCZYCKA, SŁONECZNA

Zmieszane odpady komunalne:

12.01 | 15.02 | 13.03 | 03,17.04 | 08,22.05 | 05,19.06 | 03,17.07 | 05,19.08 | 04,18.09 | 02,16.10 | 08.11 | 09.12

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

29.01 | 26.02 | 25.03 | 23.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 27.08 | 25.09 | 28.10 | 25.11 | 23.12

Opakowania z papieru i tektury:

29.01 | 26.02 | 25.03 | 23.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 27.08 | 25.09 | 28.10 | 25.11 | 23.12

Opakowania ze szkła:

31.01 | 28.02 | 27.03 | 29.04 | 28.05 | 28.06 | 31.07 | 30.08 | 30.09 | 30.10 | 27.11 | 31.12

Odpady ulegające biodegradacji:

08.01 | 07.02 | 06.03 | 03,17.04 | 07,21.05 | 07,21.06 | 05,19.07 | 07,21.08 | 06,20.09 | 07,21.10 | 13.11 | 10.12

Popioły i żużle z palenisk

17.01 | 19.02 | 18.03 | - | 17.05 | - | 17.05 | - | 18.09 | 17.10 | 21.11 | 20.12

 

Trasa nr 4 - SIKORSKIEGO, ZACHODNIA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, MAZOWIECKA, TARGOWA, 3-GO MAJA, SIENKIEWICZA

Zmieszane odpady komunalne:

15.01 | 16.02 | 15.03 | 08,22.04 | 08,22.05 | 05,19.06 | 03,17.07 | 05,19.08 | 04,18.09 | 02,16.10 | 08.11 | 09.12

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

29.01 | 26.02 | 25.03 | 23.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 27.08 | 25.09 | 28.10 | 25.11 | 23.12

Opakowania z papieru i tektury:

29.01 | 26.02 | 25.03 | 23.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 27.08 | 25.09 | 28.10 | 25.11 | 23.12

Opakowania ze szkła:

31.01 | 28.02 | 27.03 | 29.04 | 28.05 | 28.06 | 31.07 | 30.08 | 30.09 | 30.10 | 27.11 | 31.12

Odpady ulegające biodegradacji:

08.01 | 07.02 | 06.03 | 03,17.04 | 07,21.05 | 07,21.06 | 05,19.07 | 07,21.08 | 06,20.09 | 07,21.10 | 13.11 | 10.12

Popioły i żużle z palenisk

17.01 | 19.02 | 18.03 | - | 17.05 | - | 17.05 | - | 18.09 | 17.10 | 21.11 | 20.12

 

Trasa nr 5 - PLAC WOLNOŚCI, KUTNOWSKA, TORUŃSKA, PARKOWA, KOLEJOWA, POZNAŃSKA, BŁONIE, KOŚCIUSZKI

Zmieszane odpady komunalne:

17.01 | 19.02 | 18.03 | 11,25.04 | 09,23.05 | 06,20.06 | 04,18.07 | 06,20.08 | 05,19.09 | 04,18.10 | 13.11 | 11.12

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

29.01 | 26.02 | 25.03 | 23.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 27.08 | 25.09 | 28.10 | 25.11 | 23.12

Opakowania z papieru i tektury:

29.01 | 26.02 | 25.03 | 23.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 27.08 | 25.09 | 28.10 | 25.11 | 23.12

Opakowania ze szkła:

31.01 | 28.02 | 27.03 | 29.04 | 28.05 | 28.06 | 31.07 | 30.08 | 30.09 | 30.10 | 27.11 | 31.12

Odpady ulegające biodegradacji:

08.01 | 07.02 | 06.03 | 03,17.04 | 07,21.05 | 07,21.06 | 05,19.07 | 07,21.08 | 06,20.09 | 07,21.10 | 13.11 | 10.12

Popioły i żużle z palenisk

17.01 | 19.02 | 18.03 | - | 17.05 | - | 17.05 | - | 18.09 | 17.10 | 21.11 | 20.12

 

Trasa nr 6 - SKŁÓTY, POMARZANY, SZUBINA, IWICZNA, KAJEW

Zmieszane odpady komunalne:

10.01 | 09.02 | 07.03 | 02,16.04 | 06,20.05 | 03,17.06 | 01,15.07 | 01,13.08 | 03,17.09 | 01,15.10 | 07.11 | 05.12

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

04.01 | 05.02 | 04.03 | 08.04 | 10.05 | 11.06 | 08.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 05.11 | 03.12

Opakowania z papieru i tektury:

04.01 | 05.02 | 04.03 | 08.04 | 10.05 | 11.06 | 08.07 | 05.08 | 04.09 | 03.10 | 05.11 | 03.12

Opakowania ze szkła:

15.01 | 12.02 | 11.03 | 11.04 | 10.05 | 10.06 | 09.07 | 08.08 | 09.09 | 08.10 | 15.11 | 17.12

Odpady ulegające biodegradacji:

15.01 | 12.02 | 11.03 | 11.04 | 10.05 | 10.06 | 09.07 | 08.08 | 09.09 | 08.10 | 15.11 | 17.12

Popioły i żużle z palenisk

10.01 | 09.02 | 07.03 | - | 16.05 | - | 15.05 | - | 17.09 | 15.10 | 07.11 | 15.12

 

Trasa nr 7 - TUMIDAJ,TERESIN, BARDZINEK, PNIEWKO, KOPY, OSTAŁÓW, BIELICE, FRANKI, RASZYNEK, SUCHODOŁY, STARA WIEŚ, WYCHNY, NOWE JANKOWICE, KOPYTA, JANKOWICE

Zmieszane odpady komunalne:

22.01 | 20.02 | 20.03 | 12,16.04 | 13,27.05 | 13,27.06 | 11,25.07 | 12,26.08 | 12,26.09 | 10, 24.10 | 18.11 | 18.12

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

08.01 | 06.02 | 05.03 | 09.04 | 13.05 | 13.06 | 10.07 | 06.08 | 06.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12

Opakowania z papieru i tektury:

08.01 | 06.02 | 05.03 | 09.04 | 13.05 | 13.06 | 10.07 | 06.08 | 06.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12

Opakowania ze szkła:

09.01 | 08.02 | 07.03 | 10.04 | 08.05 | 06.06 | 04.07 | 07.08 | 05.09 | 07.10 | 14.11 | 11.12

Odpady ulegające biodegradacji:

09.01 | 08.02 | 07.03 | 10.04 | 08.05 | 06.06 | 04.07 | 07.08 | 05.09 | 07.10 | 14.11 | 11.12

Popioły i żużle z palenisk

22.01 | 20.02 | 20.03 | - | 13.05 | - | 25.05 | - | 26.09 | 24.10 | 18.11 | 19.12

 

Trasa nr 8 - CUDNIKI, GŁOGOWA, WYMYSŁÓW, MIŁONICE, GÓRKI MIŁOŃSKIE, ZALESIE, MIŁOSNA, MORAWCE, KRZEWIE, ROZPACZ, ZOSINEK, ZIELENIEW

Zmieszane odpady komunalne:

11.01 | 08.02 | 08.03 | 04,18.04 | 09,23.05 | 10,24.06 | 08,22.07 | 08,22.08 | 09,23.09 | 09, 23.10 | 14.11 | 16.12

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

05.01 | 07.02 | 06.03 | 04.04 | 09.05 | 10.06 | 11.07 | 09.08 | 10.09 | 09.10 | 07.11 | 05.12

Opakowania z papieru i tektury:

05.01 | 07.02 | 06.03 | 04.04 | 09.05 | 10.06 | 11.07 | 09.08 | 10.09 | 09.10 | 07.11 | 05.12

Opakowania ze szkła:

16.01 | 13.02 | 13.03 | 15.04 | 15.05 | 14.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 14.10 | 21.11 | 23.12

Odpady ulegające biodegradacji:

16.01 | 13.02 | 13.03 | 15.04 | 15.05 | 14.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 14.10 | 21.11 | 23.12

Popioły i żużle z palenisk:

11.01 | 08.02 | 08.03 | - | 23.05 | - | 22.05 | - | 23.09 | 23.10 | 14.11 | 16.12

 

Trasa nr 9 - WOLA NOWSKA, MARYNIN, LUBORADZ, GODZIĘBY, NOWE, PAWLIKOWICE, WITÓW, SZUBSK DUŻY, SZUBSK TOWARZYSTWO, CYGANY

Zmieszane odpady komunalne:

18.01 | 21.02 | 21.03 | 15,29.04 | 15,29.05 | 12,26.06 | 10,24.07 | 09,23.08 | 11,25.09 | 11, 25.10 | 20.11 | 19.12

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:

11.01 | 14.02 | 14.03 | 12.04 | 14.05 | 12.06 | 16.07 | 13.08 | 13.09 | 10.10 | 08.11 | 06.12

Opakowania z papieru i tektury:

11.01 | 14.02 | 14.03 | 12.04 | 14.05 | 12.06 | 16.07 | 13.08 | 13.09 | 10.10 | 08.11 | 06.12

Opakowania ze szkła:

24.01 | 22.02 | 22.03 | 24.04 | 27.05 | 26.06 | 29.07 | 28.08 | 30.09 | 30.10 | 22.11 | 24.12

Odpady ulegające biodegradacji:

24.01 | 22.02 | 22.03 | 24.04 | 27.05 | 26.06 | 29.07 | 28.08 | 30.09 | 30.10 | 22.11 | 24.12

Popioły i żużle z palenisk:

18.01 | 21.02 | 21.03 | - | 15.05 | - | 24.05 | - | 25.09 | 25.10 | 20.11 | 19.12

 


Wysokość opłaty za odpady

Zgodnie z  uchwałą nr XLIV/265/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (https://bip.krosniewice.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/uchwaly/341/284a859a34da4f6d.pdf) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 32 zł - zbiórka odpadów w sposób selektywny,

 • 64 zł - stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawki obowiązują od 1 grudnia 2021 r.


Rachunek bankowy

Opłaty za odpady prosimy kierować na numer rachunku bankowego: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370.


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 Odbiór odpadów

Informujemy, że od dnia 01.07.2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Krośniewice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice, tel. (24) 252 33 60.

Pod tym adresem znajduje się także Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:00).

Przypominamy ponadto, że obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie na własny koszt, nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane. Istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy takiego pojemnika od Zakładu Usług Komunalnych w Krośniewicach ul. Paderewskiego 3.


PSZOK

Informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się w miejscowości Franki (teren składowiska odpadów) oraz w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3 (teren MZGKiM).

Do ww. punktów można dostarczać następujące odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych oprócz niebezpiecznych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • tekstylia i odzież,
 • odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

PSZOK-i są czynne w każdy poniedziałek i piątek w godz. 7:00 - 15:00.

Odpady będą odbierane tylko we wskazanym terminie.


Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku (Krzyżanówek, 99-314 Krzyżanów).

Zbieranie odpadów z gospodarstw rolnych

Wykaz firm zajmujących się zbieraniem odpadów z gospodarstw rolnych (m.in. zużyte folie po kiszonkach, sianokiszonkach; worki po nawozach sztucznych, sznurki, i worki typu big-bag):

 • PHU „SO-MASZ” S.C. Janusz i Krzysztof Socha, ul. Leśników Polskich 65, 98-100 Łask, tel.: 43 675-15-35, 663-536-002, e-mail:  somasz.pl@gmail.com;

Opony rolnicze:

 • Grupa RECYKL S.A ul. Letnia 3 63-100 Śrem tel. 667-955-563;

Odbiór odpadów odbywa się za opłatą.


Apteki

Wykaz aptek na terenie Gminy Krośniewice:

 1. Apteka „Twoje Zdrowie” M. Maciejewska S p. j. ul. Kolejowa 8, 99-340 Krośniewice tel. (24) 25 24 58;
 2. Apteka Henryka Kucharska – Rose ul. Kolejowa 23B, 99-340 Krośniewice tel. (24) 25 23 028.
 3. Apteka Elfarm 5 ul. Poznańska 18/20, 99-340 Krośniewice tel. (24) 25 10 097.

Jak segregować odpady? Jak działa system odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej gminie?

Metale i tworzywa sztuczne - wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach;
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach);
 • opakowania po środkach czystości (np. po proszkach do prania),
 • kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów);
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie;
 • puszki po napojach, sokach i konserwach;
 • folię aluminiową;
 • metale kolorowe;
 • kapsle, zakrętki od słoików.

Metale i tworzywa sztuczne - nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością;
 • opakowania po lekach i zużytych artykułów medycznych;
 • opakowania po olejach silnikowych;
 • części samochodowych;
 • życie baterii i akumulatorów;
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach z zawartością;
 • zużytego sprzętu RTV/AGD.

Papier - wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę;
 • katalogi, ulotki, prospekty;
 • gazety i czasopisma;
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
 • zeszyty, książki;
 • papier pakowy;
 • torby i worki papierowe.

Papier - nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią;
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
 • kartonów po mleku i sokach;
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapet;
 • pieluch jednorazowych i podpasek;
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych;
 • ubrań.

Szkło - wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności, w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Szkło - nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów;
 • szkła okularowego;
 • żarówek i świetlówek;
 • reflektorów;
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych.
 • luster;
 • szyb okiennych i zbrojonych;
 • monitorów i ram telewizyjnych;
 • termometrów i strzykawek.

BIO - Wrzucamy:

 • obierki, odpadki warzywne i owocowe;
 • drobne gałązki drzew i kwiatów;
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty;
 • trociny i kory drzew;
 • fusy po kawie i herbacie;

BIO - nie wrzucamy:

 • ziemi i kamieni;
 • popiołu;
 • kości i ości;
 • odchodów zwierząt;
 • płyt wiórowych i pilśniowych.

Zmieszane - wrzucamy:

 • ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne;
 • papier lakierowany i powleczony folią;
 • papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony;
 • pieluchy jednorazowe i inne materiały higieniczne;
 • ceramikę;
 • wystudzony popiół;
 • kości i ości.

Zmieszane - wrzucamy:

 • żadnych surowców wtórnych z papieru, plastiku, metalu czy szkła, resztek jedzenia, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych.

 

Postawy prawne

Uchwała nr XVIII/103/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 stycznia 2020 r. - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice. https://bip.krosniewice.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/uchwaly/175/a04a2eb580183da6.pdf

 

Uchwała nr LXXXIV/480/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
https://bip.krosniewice.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/uchwaly/557/d4c3a1b4fdd48d14.pdf

Uchwała nr LXXXIV/479/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośniewice.
https://bip.krosniewice.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/uchwaly/556/7036aa226a9ef321.pdf

Uchwałą nr XLIV/265/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Krośniewice oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
https://bip.krosniewice.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/uchwaly/341/284a859a34da4f6d.pdf 


Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Burmistrz Krośniewic informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W przypadku nie złożenia oświadczenia Burmistrz Krośniewic będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

W związku z powyższym Burmistrz Krośniewic zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Krośniewice o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w terminie 14 dni od zakończenia budowy ww. instalacji.

Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.
https://cdn02.sulimo.pl/media/userfiles/krosniewice.pl/Ankieta_zbiorniki.pdf


Wzory deklaracji

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krośniewice:


Weryfikacje deklaracji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że od dnia 15 marca 2021 r. Urząd Miejski w Krośniewicach rozpoczyna weryfikację danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ewidencji Ludności na dzień 02 marca 2021 r. na terenie Gminy Krośniewice zameldowanych było 8 016 osób. Ilość osób zamieszkujących na terenie gminy, wynikająca ze złożonych deklaracji na dzień 02 marca 2021 r. wynosiła 6 825 osób.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. Wysokość wpływów z tego tytułu do budżetu Gminy Krośniewice uzależniona jest od ilości osób wykazanych w deklaracjach.

W związku z tym mieszkańcy Gminy Krośniewice ponoszą również koszty odbioru odpadów za osoby, które nie wypełniają swoich obowiązków, zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach i nie wnoszą opłat w należnej wysokości.

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego apeluję do Mieszkańców, aby sami zgłaszali się do tutejszego urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 5, wysłać pocztą lub przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na stronie  epuap.gov.pl (wymagane jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego). Natomiast mieszkańcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych.

Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściciele nieruchomości będą wzywani do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą też przeprowadzane kontrole przez osoby upoważnione.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Przypominamy!

Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny."

Z poważaniem

Burmistrz Krośniewic
Katarzyna Erdman


Gospodarowanie odpadami

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Krośniewice:


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krośniewice

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2022 r.:

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2021 r.

Analiza za 2020 r.

Analiza za 2019 r.

Analiza za 2018 r.