„PODSTREFA KROŚNIEWICE” ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Kilka lat bardzo intensywnych prób, przygotowań w stworzeniu możliwości utworzenia strefy na terenie Gminy Krośniewice zwieńczone sukcesem.

W dniu 2 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oficjalnie w obiegu prawnym zaczyna funkcjonować „Podstrefa Krośniewice”, jako teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nad rozszerzeniem granic Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przez ustanowienie „Podstrefy Krośniewice” pracowało wiele osób. Szczególne podziękowania za wsparcie naszych starań kierujemy do Zarządu ŁSSE: Pana Marka Michalika – Prezesa ŁSSE S.A. i Pani Agnieszki Sygitowicz – Wiceprezesa ŁSSE S.A. oraz wszystkich zaangażowanych w projekt współpracowników. Dzięki podjętym decyzjom i zaangażowaniu udało się rozszerzyć teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jeszcze w tym roku.

Włączone grunty, to powierzchnia 4,3387 ha, położone w obrębie geodezyjnym miasta Krośniewice, składające się z działek nr: 925/1, 925/2, 925/3, 925/4 i 925/6. Teren ten zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części miasta, przy drodze o nawierzchni z trylinki betonowej łączącej się z ul. Kutnowską. Ulica ta dochodzi do dwupasmowej obwodnicy miasta z czterema węzłami komunikacyjnymi w ciągu dróg krajowych Nr 91 i Nr 92. Teren uzbrojony jest w następującą infrastrukturę: sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną – sanitarną i deszczową, sieć energetyczną, sieć telekomunikacyjną. W najbliższym czasie powinny zakończyć się czynności administracyjne dotyczące uzyskania końcowego pozwolenia na budowę gazociągu – Etap I do centrum miasta Krośniewice.