główna zawartość strony

Wniosek o zakup preferencyjnego paliwa stałego
Wniosek w sprawie przyjęcia do pracy w ramach robót publicznych (interwencyjnych)


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 69.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krośniewicach informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 r. wznowiona została w pełnym zakresie bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Osobiste załatwienie spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych jest możliwe z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wymogów sanitarno – higienicznych w godzinach:

7:30 – 15:30 – poniedziałek, wtorek i czwartek;
7:30 – 17:00 – środa;
7:30 – 14:00 – piątek; 

Kasa Urzędu jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Urzędzie Stanu Cywilnego nie może być większa niż 1 osoba.

Informacje i druki dotyczące:

  • Urodzenia, Małżeństwa, Zgonu,
  • Uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
  • Złożenia wniosku na dowód osobisty,
  • Spraw meldunkowych,

dostępne na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.obywatel.gov.pl


Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Link prowadzi do podstrony związanej z danym tematem


Podatki

Podatek od środków transportowych Link do podstrony w Biuletynie Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomości Link do podstrony w Biuletynie Informacji Publicznej

Podatek rolny Link do podstrony w Biuletynie Informacji Publicznej