główna zawartość strony

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców pow. 25 roku życia

szkolenia_spnowe
szkolenia_spnowe
Rodzic w Internecie

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego" korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Kurs obejmuje zagadnienia:

 

 1. Zasady bezpieczeństwa w sieci
  1. 1.1.  Jak używać komputera?
  2. 1.2.  Jakie są zasady korzystania z Internetu?
  3. 1.3. Co trzeba mieć, żeby sprawnie surfować po sieci?
  4. 1.4. Oprogramowania i aplikacje
  5. 1.5. Kontrola rodzicielska — co to jest i jak to działa?
  6. 1.6. Jak reagować na zagrożenia sieci? Jak wspierać dziecko?

 

 1. Prawo a Internet
  1. 2.1. Prawa autorskie
  2. 2.2. Licencje i wolne oprogramowanie
  3. 2.3. Korzystanie z zasobów Internetu zgodnie z prawem
  4. 2.4. Fake news, trolling i hejt a prawo

 

 1. Treści w Internecie
  1. 3.1. Wyszukiwarki internetowe i serwisy zawierające wyszukiwarki
  2. 3.2. Gdzie szukać?

 

 1. Internet jako przestrzeń komunikacji
  1. 4.1. Internet w komunikacji międzyludzkiej
  2. 4.2. Komunikacja sieciowa w praktyce

 

 1. Internet a edukacja
  1. 5.1. Wiarygodne dane w sieci
  2. 5.2. Wiedza w Internecie
  3. 5.3. Stypendia i granty w sieci

 

 1. Sieci społecznościowe
  1. 6.1. Wprowadzenie do sieci społecznościowych
  2. 6.2. Funkcje sieci społecznościowych
  3. 6.3. Jak się nie dać zassać przez sieć?

 

 1. E-uzależnienia
  1. 7.1. Objawy e-uzależnienia
  2. 7.2. Profilaktyka e-uzależnienia
  3. 7.3. Pomoc w e-uzależnieniu

 

 1. e-administracja
  1. 8.1. Ogólne wiadomości o e-administracji
  2. 8.2. E-administracja w praktyce
  3. 8.3. Idzie patent do urzędu, czyli jakie masz prawa i co możesz zdziałać?

 

Rolnik w sieci

Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ODR KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

Kurs obejmuje zagadnienia:

 

 1. Zasady bezpieczeństwa w sieci
  1. 1.1.  Jak używać komputera?
  2. 1.2.  Jakie są zasady korzystania z Internetu?
  3. 1.3. Co trzeba mieć, żeby sprawnie surfować po sieci?
  4. 1.4. Oprogramowania i aplikacje

 

 1. Treści w Internecie
  1. 2.1. Wyszukiwarki internetowe i serwisy zawierające wyszukiwarki
  2. 2.2. Gdzie szukać?
  3. 2.3. Wiedza w Internecie
  4. 2.4. Co teraz? Prognozy i trendy

 

 1. Komunikacja w sieci
  1. 3.1. Internet w komunikacji międzyludzkiej
  2. 3.2. Komunikacja sieciowa w praktyce

 

 1. Agrobiznes w sieci
  1. 4.1. Budowanie wizerunku w mediach społecznościowych
  2. 4.2. Zasady budowania wizerunku w sieci
  3. 4.3 Zarządzanie swoim brandem w sieci

 

 1. e-finanse
  1. 5.1. Wstęp
  2. 5.2. Zakupy i sprzedaż
  3. 5.3. Potwierdzenie zakupu
  4. 5.4. Paragony i faktury online

 

 1. Prawo, a Internet
  1. 6.1. Prawa autorskie
  2. 6.2. Licencje i wolne oprogramowanie
  3. 6.3. Korzystanie z zasobów Internetu zgodnie z prawem
  4. 6.4. Fake news i trolling

 

 1. e-administracja
  1. 7.1. Ogólne wiadomości o e-administracji
  2. 7.2. E-administracja w praktyce

 

Działam w sieciach społecznościowych

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego), współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Kurs obejmuje zagadnienia:

 

 1. Zasady bezpieczeństwa w sieci
  1. 1.1.  Jak używać komputera?
  2. 1.2.  Jakie są zasady korzystania z Internetu?
  3. 1.3. Co trzeba mieć, żeby sprawnie surfować po sieci?
  4. 1.4. Oprogramowania i aplikacje
  5. 1.5 Fake news i trolling

 

 1. Prawo, a Internet
  1. 2.1. Prawa autorskie
  2. 2.2. Gdzie szukać?
  3. 2.3. Korzystanie z zasobów Internetu zgodnie z prawem

 

 1. Kultura w sieci i kultura sieci
  1. 3.1. Kultura w sieci
  2. 3.2. Kultura sieci

 

 1. Treści w Internecie
  1. 4.1. Wyszukiwarki internetowe i serwisy zawierające wyszukiwarki
  2. 4.2. Gdzie szukać?

 

 1. Własne miejsce w sieci
  1. 5.1. Gdzie szukać własnego miejsca w sieci?
  2. 5.2. Zasoby budowania wizerunku w sieci
  3. 5.3. Zarządzenie swoim brandem w sieci
  4. 5.4. Jakie się nie dać zassać przez sieć

 

 1. Zasady działania sieci społecznościowych
  1. 6.1. Nowy typ komunikacji w sieci
  2. 6.2. Społeczne efekty uczestnictwa w życiu sieci

 

 1. Funkcje sieci społecznościowych
 2. Mechanika sieci społecznościowych
  1. 8.1. Komunikacja sieciowa
  2. 8.2. Obróbka materiałów
  3. 8.3. Potwierdzenia zakupu
  4. 8.4. Paragony i faktury online

 

 1. e-administracja

9.1. Ogólne wiadomości o e-administracji

  1. 9.2. E-administracja dla obywateli w praktyce
  2. 9.3. Obsługa administracyjna biznesu online

 

Tworzę własną stronę internetową

Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Kurs obejmuje zagadnienia:

 

 1. Zasady bezpieczeństwa w sieci
  1. 1.1.  Jak używać komputera?
  2. 1.2.  Jakie są zasady korzystania z Internetu?
  3. 1.3. Co trzeba mieć, żeby sprawnie surfować po sieci?
  4. 1.4. Oprogramowania i aplikacje

 

 1. Prawo, a Internet
  1. 2.1. Prawa autorskie
  2. 2.2. Licencje i wolne oprogramowanie
  3. 2.3. Korzystanie z zasobów Internetu zgodnie z prawem
  4. 2.4. Fake news i trolling

 

 1. Kultura w sieci i kultura sieci
  1. 3.1. Kultura w sieci
  2. 3.2. Kultura sieci

 

 1. Treści w Internecie
  1. 4.1. Wyszukiwarki internetowe i serwisy zawierające wyszukiwarki
  2. 4.2. Gdzie szukać?
  3. 4.3. Wiedza w Internecie

 

 1. Komunikacja w sieci
  1. 5.1. Internet w komunikacji międzyludzkiej
  2. 5.2. Komunikacja sieciowa w praktyce

 

 1. Własne miejsce w sieci
  1. 6.1. Zasady budowania własnego miejsca w sieci
  2. 6.2. Zarządzenie swoim brandem w sieci
  3. 6.3. Reklama, pozycjonowanie, utrzymanie operatywności strony / bloga

 

 1. Sieci społecznościowe
  1. 7.1. Wprowadzenie do sieci społecznościowych
  2. 7.2. Funkcje sieci społecznościowych

 

 1. e-administracja
  1. 8.1. Ogólne wiadomości o e-administracji
  2. 8.2. E-administracja w praktyce
  3. 8.3. Administracja online