Edukacja, Oświata

31-01-2018

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019: Gmina Krośniewice

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:

  • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2017 r., poz. 59) tzw. kryteria ustawowe,

oraz