Sport

07-06-2018

Europejski Tydzień Sportu: Gmina Krośniewice

Europejski Tydzień Sportu

W dniach 23-30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, będzie obchodzony Europejski Tydzień Sportu (ETS).

Hasłem przewodnim tego ogólnoeuropejskiego wydarzenie jest #BeActive (Bądź aktywny), ponieważ kluczem do pozostania w zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym, na długie lata jest systematyczne podejmowanie aktywności fizycznej.

Doskonale wiadomo, jak ważne jest aby zaszczepiać nawyk podejmowania wysiłku fizycznego już od najmłodszych lat, a także by przełamywać stereotypowe myślenie, że sport to aktywność jedynie dla wybranej grupy osób.

W tym roku, wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie koordynować działania związane z organizacją i przebiegiem Europejskiego Tygodnia Sportu w Polsce. Jesteśmy przekonani, że wysiłek włożony w przygotowanie wydarzeń sportowych i imprez towarzyszących, w znacznej mierze przełoży się na aktywizację polskiego społeczeństwa. Ze względu na fakt, iż inicjatywa ta ma na celu wspieranie rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi, ważne jest by dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców i zachęcić możliwie jak największą liczbę podmiotów do organizacji wydarzeń w ramach ETS w terminie 23-30 września br. Chcielibyśmy aby w ramach realizacji ww. celów nawiązała się ścisła i długoterminowa współpraca osób prywatnych, organów publicznych, ruchu sportowego, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora prywatnego.

Działając przy wsparciu Komisji Europejskiej, oprócz nagród dla organizatorów 150 pierwszych zarejestrowanych w ramach ETS wydarzeń, zaplanowano także inne atrakcje, w tym konkursy internetowe z nagrodami w postaci kart podarunkowych na zakup sprzętu sportowego, konkurs #BeActive Awards oraz atrakcyjne gadżety promocyjne.

Wszystkie informacje na temat planowanych działań dostępne są na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.etspolska.pl, stanowiącej główną platformą informacyjną Europejskiego Tygodnia Sportu.

attach_file Załączniki

Ikona jpg foot_p1.jpg jpg 9,78 kB
Ikona jpg foot_p1.jpg jpg 9,78 kB