Pomoc społeczna

29-01-2017

INFOMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI: Gmina Krośniewice

INFOMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁKI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach informuje, iż kolejne terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych realizowanych w kasie ośrodka to:

Dla osób, których nazwiska rozpoczynają się od liter

A do Ł: od M do Ż:
23 luty 2017 r 24 luty 2017 r.
27 marzec 2017 r. 28 marzec 2017 r.
24 kwiecień 2017 r. 25 kwiecień 2017 r.
25 maj 2017 r. 26 maj 2017 r.
26 czerwiec 2017 r. 27 czerwiec 2017 r.
25 lipiec 2017 r. 26 lipiec 2017 r.
28 sierpień 2017 r. 29 sierpień 2017 r
26 wrzesień 2017 r. 27 wrzesień 2017 r.
26 październik 2017 r. 27 październik 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach dokłada wszelkich starań aby wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych były realizowane wg. wymienionego powyżej harmonogramu, również wypłaty środków pieniężnych na konta bankowe świadczeniobiorców.

W przypadku opóźnień w przekazywaniu gminie środków finansowych przez Urząd Wojewódzki w Łodzi terminy wypłat mogą ulec zmianie, a świadczenia przekazywane na konta bankowe zostaną zrealizowane tak jak wskazano w decyzjach do dnia 30-stego każdego miesiąca.

UWAGA:

Świadczenia nieodebrane w terminie będą wypłacone przy kolejnych wypłatach świadczeń rodzinnych (w następnym miesiącu).