AKTUALNOŚCI

05-01-2016

Informacja o Noclegowni: Gmina Krośniewice

Informacja o Noclegowni

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach informuje, iż Noclegownia znajdująca się przy ul. Łęczyckiej 15a/4 od dnia 01.01.2016r. czynna jest codziennie w godzinach od 19:00 do 9:00

Osoby nie posiadające schronienia a wyrażające wolę skorzystania z usług Noclegowni powinny zgłosić się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach w godzinach urzędowania tj. 7:30 – 15:30.

Przyjęcie do Noclegowni następuje na podstawie decyzji wydanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach.

W sytuacjach nagłych, doraźnych (pobyt nie dłuższy niż jednorazowy) decyzja nie jest wymagana.

Osoby wyrażające wolę pobytu w noclegowni nie mogą być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

attach_file Załączniki

Ikona png nocleg.png png 5,91 kB
Ikona png nocleg.png png 5,91 kB