POMOC DLA UKRAINY

Допомога для УкраїніNumery kontaktowe, pod którymi uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać niezbędne informacje

(42)6641081 Specjalna infolinia dla obywateli z Ukrainy przebywających na terenie województwa łódzkiego  
(42)6893840 Placówka Straży Granicznej w Łodzi, ul. Maczka 35 dla osób chcących otrzymać ochronę międzynarodową
(42)6641797 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŁUW w Łodzi, ul. Piotrkowska 103 dla osób chcących otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Odnaleźć się na nowo

Fundacja Edu4You z Łodzi realizuje projekt dla uchodźców z Ukrainy pt. "Odnaleźć się na nowo" w ramach środków z budżetu państwa.

Informacja w języku ukraińskim
Informacja w języku ukraińskim


Dary dla Ukrainy

Dary dla Ukrainy | Nowe miejsce zbiórki | Urząd Miejski w Krośniewicach ul. Poznańska 5 tel. 24 252 30 24

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Miejski w Krośniewicach ponownie organizuje zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby.

NOWE MIEJSCE ZBIÓRKI - Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5.

Poniżej zamieszczamy listę przedmiotów najbardziej potrzebnych, o których zgłaszali nam opiekunowie wschodnich sąsiadów.

Uwaga! Prosimy o przekazywanie sprawnych urządzeń, które od ręki będzie można użyć - zamontować.

Rzeczy będą na bieżąco przekazywane dla rodzin, które przed wojną schroniły się na terenie naszej Gminy.

 

Do zbiorowego punktu zorganizowanego w LO Krośniewice:

 • lodówka,
 • pralka,
 • nowe ręczniki,
 • koce,
 • łóżeczka dla dzieci,
 • suszarki do włosów,
 • apteczki.

Do mieszkań i domów udostępnionych przez osoby prywatne:

 • czajniki elektryczne,
 • tostery,
 • nowe poszewki na pościel.

Za dotychczasową pomoc i wsparcie z całego serca dziękujemy.


Kontakt z Urzędem Miejskim w Krośniewicach

Informacja treść obok/poniżej

Jeżeli na terenie Gminy Krośniewice jest rodzina, która przyjęła, bądź zamierza przyjąć, uchodźców z Ukrainy, prosimy o skontaktowanie się z Urzędem Miejskim w Krośniewicach (zespół ds. zarządzania kryzysowego).

 

Możemy Państwu pomóc!

Jeżeli umiesz porozumiewać się w języku polskim i ukraińskim oraz chcesz nieodpłatnie włączyć się w pomoc, zapraszamy do kontaktu.

 

Urząd Miejski w Krośniewicach

(czynny w godzinach: pn. wt., czw. 7:30 - 15:30, śr. 7:30 - 17:00, pt 7:30 - 14:00):

Krośniewice, ul. Poznańska 5, tel. 24 252 30 24,
e-mail: Otwiera program do wysyłania emailisztab(at)krosniewice.pl


Oferta zatrudnienia dla osób z Ukrainy


Szkolenia dla uchodźców z Ukrainy

Oddział Okręgowy w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce włączając się w działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym w naszym kraju - przygotował ofertę szkoleniową umożliwiającą przygotowanie uchodźców do pracy w rachunkowości na terenie Polski.

Oferowane są 2 kursy:

 1. Rachunkowość polska dla księgowych (uchodźców) z Ukrainy – 100 godzin wykładowych
 2. Obsługa programu finansowo-księgowego – SAGE SYMFONIA 2.0 – dla obywateli Ukrainy – 20 godzin lekcyjnych.

Załączamy ofertę powyższych szkoleń w językach: ukraińskim i rosyjskim.

Uwaga: od kandydatów wymagamy m.in. znajomości języka polskiego na poziomie A1 (tj. posługiwania się językiem polskim w stopniu podstawowym, potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem).

Zwracamy się z prośbą o szerokie rozpropagowanie tej oferty wśród uchodźców, z którymi macie Państwo kontakty.

Pełna oferta przedmiotowych szkoleń (również w języku polskim) dostępna jest na naszej stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://lodz.skwp.pl/kursy/kursy-dla-uchodzcow-z-ukrainy/


Proces rejestracji obywatela Ukrainy, który przybył do Polski od 24.02.2022 r. z terytorium Ukrainy


Informacja dla Obywateli Ukrainy, 
którzy chcą uzyskać numer PESEL
na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa.

 

Numer PESEL, znacznie ułatwi obywatelom Ukrainy dalsze funkcjonowanie w Polsce oraz zapewni dostęp do świadczeń pieniężnych. Posiadając numer PESEL będzie można skorzystać m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej lub podjąć legalną pracę.

Jednocześnie można uzyskać profil zaufany, który umożliwi załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

 

Aby uzyskać profil zaufany, trzeba mieć :

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego obywatel Ukrainy jest wyłącznym użytkownikiem,

 • adres e-mail, z którego obywatel Ukrainy korzysta.

 

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL
można złożyć w dowolnym organie gminy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wniosek należy złożyć osobiście.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne
przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji,
w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

 

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane odciski palców. Wyjątkiem są dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia od nich nie pobiera się odcisków palców.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

 

 

Co należy przygotować?

 • Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Formularz można też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieMożna też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej.
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
 • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

 

Zdjęcia dla Obywateli z Ukrainy:

 • Zdjęcia dla Obywateli z Ukrainy składających wniosek w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach będą wykonywane bezpłatnie w Foto-video Henryka Baranowska (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieKrośniewice, Plac Wolności 3) po wcześniejszym otrzymaniu vouchera.
 • Voucher można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach ul. Poznańska 5 – pokój nr 2 i 8 na parterze.

 

Więcej informacji w językach
ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

 

 

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL
można załatwić w Urzędzie Miejskim
 w Krośniewicach ul. Poznańska 5 – pokój nr 2 na parterze.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego to:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30-15.30,
środa w godz. 7.30-17.00,
piątek w godz. 7.30-14.00.

 

Wszelkich informacji i pomocy
przy wypełnianiu wniosku o nadanie numeru PESEL
obywatelowi Ukrainy można otrzymać w Urzędzie Miejskim
w Krośniewicach pokój nr 8 – parter.

 

W trakcie wizyty należy pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego, zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk.


Pomoc w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju

PDF

Informacja - treść w PDF


Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko ZUS

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny.

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • jej pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

 

Ważne

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS

 

 • 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+). Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 • 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO). Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.
 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:
  • dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
  • na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).
  Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie.

Wszystkie wnioski możesz złożyć przez PUE ZUS. Na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl

ZUS pomożemy CI wysłać wniosek o świadczenie w ZUS Inspektorat w Kutnie przy ul. Jagiełły 12, parter, sala obsługi w godzinach pracy Urzędu:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00,
 • wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 15.00.

 

 

Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС.

 

Інформація від коли можна складати заяви буде подана на інтернет-сторінці ЗУС.

Хто може скласти заяву про допомогу для родини

 

Заяви про допомогу для родини, яку виплачує ЗУС, може скласти особа, яка:

 • Є громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України,
 • Має легальне перебування в Польщі,
 • Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), яка має українське громадянство і приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через воєнні дії.
 • Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), народжену в Польщі громадянкою України, яка має легальне перебування в Польщі.

Важливо!

Перебування в Польщі вважається легальним на протязі 18 місяців рахуючи від 24 лютого 2022 р. чи від дати перетину кордону (після 23 лютого 2022 р.) для громадян України, які виїхали з України до Польщі легально після 23 лютого 2022 через військові дії і хочуть залишитися в Польщі.

Допомога для родин буде виплачуватися не довше ніж протягом періоду перебування на території Польщі.

Тимчасового опікуна або заступницьку опіку для дитини, яка прибула з України через воєнні дії і перебуває в Польщі встановлює польський суд.

Яку допомогу для родини можна отримати від ЗУС

 • 500 зл./місяць на кожну дитину яка не досягнула 18 років, яка проживає в Польщі (допомога на виховання з програми Родина 500+, так зване 500+)

Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

 • 500 зл. чи 1000 зл. /місяць на другу і кожну наступну дитину у віці 12-35 місяців, яка проживає в Польщі (сімейний опікунчий капітал, РКО).

Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна.

 

 • 400 зл. /місяць допомога в фінансуванню оплати за дитячий садочок, дитячий клуб чи дитячу денну няню (допомога в фінансуванні за дитячий садочок)на:
  • Першу і єдину дитину в сім’ї
  • Першу дитину в сім’ї, якщо на наступну дитину отримуєш РКО,

 

 • На другу і наступну дитину в сім’ї у віці перед досягненням 12 місяців і після 35 місяців, на яке були надано сімейний опікунчий капітал і цей капітал забралиодним платежем належної суми.

Дитина має бути вписана до реєстру дитячих садочків чи дитячих клубів, чи переліку денних няньок.

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

 • 300 зл. раз на рік на кожну дитину у віці до 20 років (чи до 24 у випадкуучня з інвалідністю), яка проживає в Польщі і вчиться в школі – (допомога з програми Добрий Старт, так зване 300+).

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.

Аби скласти заяву в ЗУС будуть потрібні:

 • Польський ідентифікаційний номер ПЕСЕЛЬ особи яка складає заяву і дитини,
 • Електронна адреса особи,
 • Польський номер телефону,
 • Номер банківського рахунку в Польщі.

Подати заявку на отримання допомоги по догляду за дитиною можна лише в електронному вигляді. Подавати всі заявки можна через ПУЕ ЗУС. На сайті Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zus.pl

 

Ми допоможемо Вам надіслати заяву на отримання пільги до Інспекції соціального страхування м. Кутно за адресою: вул.

Jagiełły 12, цокольний поверх, службове приміщення в робочий час Офісу:

 • понеділок 8.00 - 17.00
 • вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 8.00 до 15.00.

 


Jak uzyskać numer PESEL

ЯК ОТРИМАТИ НОМЕР PESEL

PDF

Ulotka w języku ukraińskim
Ulotka w języku ukraińskim

[UMWŁ] Baza wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w pomoc uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy

Herb Województwa Łódzkiego | województwo łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego tworzy bazę wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w pomoc uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy.

Dzięki niej będziemy mogli szybko pomóc potrzebującym, którzy znajdą się w Łódzkiem. Na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.lodzkie.pl/ukraina znajduje się link do formularza zgłoszeniowego, który wystarczy wypełnić i odesłać.

Prosimy w nim o podstawowe dane, kontakt i rodzaj pomocy jaką wolontariusz może zaoferować. Miejmy nadzieję, że szybko i sprawnie zbierzemy grono chętnych do pomocy wolontariuszy.

Łódzkie Wspiera Ukrainę.


Wnioski o świadczenia rodzinne dla uchodźców wkrótce na PUE ZUS

Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie do żłobka. Aby złożyć wniosek, uchodźca i dziecko musi posiadać specjalny PESEL. Potrzebne będzie też konto w polskim banku i polski numer telefonu. ZUS niedługo uruchomi wnioski.

W życie weszła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dzięki niej uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o świadczenia rodzinne na dzieci takie jak:

 • świadczenie wychowawcze 500+ - na dziecko w wieku do lat 18, płatne po 500 zł miesięcznie,
 • rodzinny kapitał opiekuńczy RKO – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka, płatne po 1000 zł albo 500 zł miesięcznie w zależności od wyboru rodzica,
 • świadczenie dobry start 300+ - jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł płatne na dziecko, które uczęszcza do szkoły, nabór wniosków o to świadczenie w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2022 r.
 • dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku – świadczenie w kwocie 400 zł miesięcznie nie więcej niż faktyczna opłata za pobyt dziecka w placówce płatne na rachunek placówki do której uczęszcza dziecko, nabór wniosków od 1 kwietnia br.

Wnioski o świadczenia będzie można składać już niebawem wyłącznie elektronicznie na PUE ZUS, a wypłaty świadczenia będą przekazywane na rachunki bankowe w Polsce. Co ważne wnioski będą dostępne w języku ukraińskim. Osobom potrzebującym wsparcia przy złożeniu elektronicznego wniosku, pomogą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na PUE ZUS udostępnimy także specjalne kreatory wniosków.

Więcej na ten temat:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wsparcie-finansowe-dla-obywateli-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko/4499134

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

[MSWiA] Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną.

Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi.

W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

Oprócz zaangażowania Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, należy podjąć również działania polegające na rozpowszechnianiu materiałów dotyczących zagrożenia handlem ludźmi i zwracających na niego uwagę. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną treścią oraz dystrybucji załączonych ulotek.

Link do strony SG: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie(Źródło)


Informacja Komendy Głównej Policji

Sytuacje budzące niepokój, ale też uruchamiające ogromne pokłady empatii, mogą inicjować niestety nieuczciwe zachowania.

Niezależnie od tego, czy jesteś ofiarą, czy świadkiem przestępstwa, jak najszybciej staraj się zawiadomić Policję.

Dzwoniąc na Policję, masz prawo zachować anonimowość.

Oszuści wykorzystują różne sposoby, by wzbogacić się kosztem nieostrożnych osób. Podają się za członków rodziny, pracowników instytucji państwowych, organizacji charytatywnych itp.

PAMIĘTAJ!
Oni mają jeden cel – okraść Cię!!

 

HANDEL LUDŹMI

PROPOZYCJA PODRÓŻY

Wsiadając do samochodu prowadzonego przez obcą osobę:

 • zapisz numer rejestracyjny samochodu, do którego wsiadasz/ zapisz adres miejsca, do którego się udajesz;
 • poproś kierowcę, aby pokazał Ci swoje dokumenty – zapisz jak się nazywa – wyślij te dane osobom najbliższym lub przyjaciołom;
 • udostępnij geolokalizację swojego telefonu innej osobie (najbliższym lub znajomym);
 • jeśli cokolwiek wzbudzi Twoje podejrzenie – skontaktuj się ze służbami mundurowymi;
 • nie ruszaj w drogę jeśli Twoje wątpliwości wzbudzi żądanie wysokiego wynagrodzenia za przejazd (większość Polaków chcących udzielić pomocy na granicy oferuje przejazdy bezpłatne, inni za koszty paliwa), bądź też sugestia, że podróż kobiety lub dziecka ma inny cel niż zapewnienie im bezpiecznego schronienia;
 • nigdy nie wsiadajcie do obcych samochodów pojedynczo;
 • Załóż dziecku opaskę na rękę lub daj kartkę do kieszeni z numerem telefonu opiekunów i innymi informacjami na wypadek, gdyby się zgubiło, o co nie trudno w aktualnych okolicznościach.
 • jeśli intuicja podpowiada Ci, że coś jest nie tak – zaufaj jej

PROPOZYCJA PRACY

Nie przyjmuj ofert jakiejkolwiek pracy, nawet dorywczej, od prywatnych osób. Mogą one skutkować wykorzystaniem w celu:

 • prostytucji,
 • pornografii lub innych form seksualnego wykorzystania,
 • pracy lub usług o charakterze przymusowym,
 • żebractwa, niewolnictwa lub innych form wykorzystania poniżających godność człowieka,
 • pozyskania komórek, tkanek lub narządów.

W Polsce działają instytucje, do których należy zwracać się po pomoc – nie działajcie samodzielnie i na własną rękę.

PROPOZYCJA MIESZKANIA

Ostrożnie deklaruj chęć zamieszkania w prywatnych kwaterach. Dobrych ludzi nie brakuje, ale przestępcy również pracują i próbują uśpić naszą czujność. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy:

 • przebywasz w złych warunkach (np. utrudniony lub brak dostępu do toalety, kuchni, brak ogrzewania);
 • brak dostępu do pożywienia;
 • Twój pobyt uzależniony jest od zlecanych Ci zadań/obowiązków;
 • przebywasz w zamknięciu;
 • masz ograniczoną swobodę poruszania się;
 • nie możesz kontaktować się z innymi osobami z zewnątrz (z rodziną, znajomymi) lub kontakty te są utrudniane, kontrolowane.

 

CYBERZAGROŻENIA

HEJT W INERNECIE I FAKENEWSY

Hejt w Internecie to bardzo popularne, choć niekorzystne zjawisko. Uważaj, by nie paść ofiarą złośliwych komentarzy i antydyskryminacji. Nie reaguj na komentarze oraz zaczepki ze strony innych ludzi. Sytuacja, w której się znalazłeś nie jest zależna od Ciebie.

Uważaj na fake newsy i fałszywe informacje w związku z sytuacją na Ukrainie. Dezinformacja powoduje lęk i podejmowanie nieprzemyślanych decyzji.

 • każdą informację sprawdzaj kilka razy, zwłaszcza jeżeli dotyczy Twoich najbliższych,
 • weryfikuj źródło pochodzenia wiadomości,
 • nie działaj pod wpływem silnych emocji,
 • utrzymuj kontakt z rodziną oraz znajomymi.

TELEFONY Z INFORMACJAMI

Oszustwa „pod legendą” są bardzo popularne, a przestępcy dzwonią pod różnymi pretekstami i chcą manipulować ludźmi.

 • nie odbieraj telefonów od nieznanych Ci numerów;
 • nie daj się nabrać na historie o awarii systemów informatycznych, nielegalnym pobycie, dodatkowych formalnościach, czy konieczności pomocy komuś bliskiemu;

nie podejmuj decyzji o nagłym wyjeździe, nawet jeżeli ktoś oferuje Ci transport – nie wiesz, gdzie będzie cel Twojej podróży.

 

GDZIE UZYSKAĆ POMOC

NUMER ALARMOWY – 112
(policja, pogotowie, straż pożarna) w sytuacjach niecierpiących zwłoki

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób, które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

numer telefonu Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie+48 47 72 123 07)
e-mail: Otwiera program do wysyłania emailicpozkgp(at)policja.gov.pl

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP przekazywanie informacji dotyczących zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

specjalna infolinia o numerze:

 

 

 

 

123