Tytuł projektu: Projekt „Publiczny Internet w Gminie Krośniewice” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Termin realizacji projektu: Od 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r.

Postęp rzeczowy: Zaprojektowano i utworzono 11 punktów dostępowych do Internetu.

Bezpłatny Internet dla mieszkańców działa na następujących obszarach:

 1. Tereny rekreacyjne przy Przedszkolu Miejskim w Krośniewicach;
 2. Parking w okolicy cmentarza;
 3. Tereny rekreacyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach;
 4. Tereny przy Świetlicy Osiedlowej w Błoniu „Andersówka”;
 5. Skwer Miejski;
 6. Tereny siłowni zewnętrznej przy ul. Kwiatowej;
 7. Targowisko Miejskie;
 8. Biblioteka Publiczna w Krośniewicach;
 9. Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach;
 10. Gminne Centrum Kultury – Sala Ośrodka Kultury OSPa;
 11. Terem Boiska wielofunkcyjnego przy MGOPS.

Internet jest dostępny dla wszystkich osób bez żadnych wykluczeń. Sieć otwarta, SSID: „Publiczny Internet dla każdego”.

Przepustowość łącza 30Mb/s.

Podjęte działania promocyjne:

 • Informacje na stronie internetowej Gminy, na portalu społecznościowym Facebook;

 • Plakaty o rozmiarze A3 zlokalizowane w pobliżu punktów dostępowych;

 • W ramach działań promocyjnych oznakowano punkty dostępowe WiFi naklejkami zawierającymi flagę Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znak Funduszy Europejskich;

 • Wszystkie dokumenty podawane do wiadomości publicznej, oraz działania informacyjne również zawierały tę symbolikę.