Projekt składa się z dwóch etapów:

  • Pierwszy etap to budowa kompleksowej kotłowni na biomasę wraz z instalacją solarną dla budynków użyteczności publicznej – szkół i hali sportowej realizowana przy ul. Łęczyckiej 19A. Kotłownia będzie produkowała ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb funkcjonowania w/w budynków.

  • Drugi etap to instalacja kolektorów słonecznych próżniowych – rurowych na budynkach prywatnych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu całego roku. Etap ten obejmie 435 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie całej Gminie Krośniewice.

Głównym celem projektu jest: dywersyfikacja źródeł energii wykorzystywanych w Gminie Krośniewice, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy. Realizacja projektu przyczyni się więc do zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii u Beneficjenta i eliminacji emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego.

Linki:

Materiał wideo: