Remont Świetlicy Wiejskiej - Nowe Jankowice 9

Informacja dot. przyznania dofinansowania - krosniewice.pl

Tytuł projektu: Remont Świetlicy Wiejskiej - Nowe Jankowice 9

Wartość całkowita: 15.500 złotych, w tym 10.000 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego (64,52% udziału w inwestycji)

Termin realizacji projektu: Od 1 lipca 2020 roku do 15 listopada 2020 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu:

  • Ogrodzenie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej;
  • Pokrycie terakotą podłogi w dwóch pomieszczeniach;
  • Pomalowanie ścian pomieszczenia kuchennego;
  • Wyremontowanie toalety i zakup niezbędnego wyposażenia;
  • Wymiana okien;
  • Odnowienie elewacji budynku.

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu: Sołtys wraz z mieszkańcami przeprowadzili rozeznanie rynku w celu znalezienia najtańszej oferty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu. Biorąc pod uwagę najmniejszą odległość, w celu zminimalizowania kosztów transportu, wybierali głównie oferty z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

Prace rozpoczęto od przygotowania terenu pod ogrodzenie, zgodnie z wytyczonymi granicami działki. W działaniach tych uczestniczył także pracownik Spółki Wodnej Krośniewice z siedzibą w Morawcach, który nieodpłatnie przy wykorzystaniu koparki pomógł w usuwaniu starych korzeni drzew i krzaków oraz wyrównał teren pod ogrodzenie. Zamontowano słupki wraz z podmurówką, następnie przykręcono przęsła, a na koniec zamontowano bramę. W związku z niedoszacowaniem ilości potrzebnych słupków do ogrodzenia terenu, istniała konieczność zakupu o 2 szt. więcej.

Rozpoczęto prace wewnątrz budynku. Po opróżnieniu pomieszczeń wykonano wylewkę wyrównującą, po której zaschnięciu w sali głównej przystąpiono do przyklejenia terakoty. Kolejnym etapem było fugowanie, a następnie czyszczenie powierzchni.

Następnym etapem prac było pomalowanie ścian w sali głównej oraz w pomieszczeniu kuchennym.

W pomieszczeniu przeznaczonym na toaletę wykonano odpływ do szamba oraz doprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną. Następnie przyklejono płytki na ścianach oraz położono terakotę. Następnego dnia wykończono pomieszczenie fugą. W dalszej kolejności zamontowano urządzenia sanitarne (WC ze spłuczką oraz szafka z umywalką).

We własnym zakresie mieszkańcy sołectwa przywieźli okna do budynku świetlicy i po zdemontowaniu starych zamontowali nowo zakupione. W pracach uczestniczył przedstawiciel firmy sprzedającej, który miał za zadanie dopilnować, aby okna były wstawione prawidłowo dla zachowania gwarancji.

Kończąc realizację projektu odnowiono elewację budynku świetlicy.

Część zakupionych materiałów będących na fakturach, nie została ujęta w sprawozdaniu, gdyż nie były one przewidziane w planie rzeczowo-finansowym, natomiast w trakcie prac okazały się niezbędne do wykonania zadania.

Po zakończeniu prac wykonywanych przez mieszkańców w projekcie zaplanowane było spotkanie integracyjne mieszkańców, jednakże ze względu na trwającą pandemię oraz zakaz związany ze zgromadzeniami i imprezami, spotkanie takie przełożono na późniejszy termin, kiedy zostaną zniesione obostrzenia.