Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | Herb Gminy Krośniewice

Beneficjent: Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

Nazwa zadania: MONTAŻ OZE NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KROŚNIEWICE

Wartość ogólna zadania: 590 376,05 PLN

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - dotacja w wysokości: 451 684,00 PLN


ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI.


Opis zakresu projektu

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje budowę pięciu instalacji fotowoltaicznych „on grid” na potrzeby własne następujących budynków użyteczności publicznej w Gminie Krośniewice:
  • Obiekt Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach: moc 32,64 kWh, powierzchnia modułów instalacji wynosi 166,30 m2;
  • Obiekt Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach: moc 35,36 kWh, powierzchnia modułów instalacji wynosi 180,16 m2;
  • Obiekt Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach: moc 48,96 kWh, powierzchnia modułów instalacji wynosi 249,45 m2;
  • Obiekt Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach: moc 19,04 kWh, powierzchnia modułów instalacji wynosi 97,01 m2;
  • Obiekt Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach: moc 39,44 kWh, powierzchnia modułów instalacji wynosi 200,95 m2;
Wykonanie zadania pozwoli na uniknięcie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci emisji pyłu, SO2, NOx, CO, CO2 oraz wytworzenie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w ilości 166,123 MWh/rok.
Lp. Rodzaj efektu ekologicznego Jednostka Planowana wielkość
1. uniknięcie emisji pyłu kg/rok 3,561
2. uniknięcie emisji SO2 kg/rok 61,922
3. uniknięcie emisji NOx kg/rok 69,848
4. uniknięcie emisji CO kg/rok 28,261
5. uniknięcie emisji CO2 kg/rok 87 080,556