Termin realizacji projektu

Od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.


Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu

  1. Przygotowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej na dostawę i montaż klimatyzacji
  2. Dostawa klimatyzacji
  3. Montaż klimatyzacji

Wartość projektu

Wartość całkowita 11 999,88 złotych, w tym 11 999,88 złotych dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego (100% udziału w inwestycji).