Doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do Świetlicy Wiejskiej w...

Informacja dot. przyznania dofinansowania - krosniewice.pl

Tytuł projektu: Doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do Świetlicy Wiejskiej w Bielicach 10.

Wartość całkowita: 20.000 złotych, w tym 10.000 zł dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji projektu: od 1 lipca 2020 roku do 15 listopada 2020 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu:

  • Obsługa geodezyjna;
  • Sporządzenie projektu budowlanego instalacji oraz zbiornika bezodpływowego;
  • Roboty ziemne;
  • Prace instalacyjne;
  • Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja powykonawcza);
  • Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz wydzielenie pomieszczenia i zamontowanie urządzeń sanitarnych.

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu: Sołtys wraz z mieszkańcami zaangażowanymi w realizację projektu przeprowadzili rozeznanie rynku w celu znalezienia najtańszej oferty zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu. Biorąc pod uwagę najmniejszą odległość, w celu zminimalizowania kosztów transportu, wybierali głównie oferty z powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

Gmina zleciła wykonanie prac geodezyjnych oraz sporządzenie Projektu Budowlanego pn. Doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do Świetlicy Wiejskiej w Bielicach 10. Po uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji przystąpiono do prac. W czasie wykonywania robót ziemnych mieszkańcy uczestniczyli w pracach związanych z przygotowaniem kanału pod instalację oraz pod przewidywany zbiornik bezodpływowy zgodnie ze sporządzonym projektem. Po zainstalowaniu zbiornika bezodpływowego i podłączeniu przewodów instalacji wodnych i kanalizacyjnych, jak również po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej, mieszkańcy zasypali kanał. Teren został wyrównany i utwardzony, a wszystkie prace ziemne wykonywane były pod nadzorem osoby uprawnionej.

Następnie mieszkańcy rozpoczęli prace w budynku świetlicy. Wydzielili pomieszczenie na toaletę. Zamontowali ścianki i drzwi w nowo powstałym pomieszczeniu. Po doprowadzeniu do toalety instalacji wodno-ściekowej zamontowali urządzenia sanitarne wraz z niezbędnymi elementami meblowymi. Pomieszczenie zostało również wyposażone w wentylator.

Ponadto podczas prac remontowych w świetlicy mieszkańcy wykazali się inicjatywą i dodatkowo wykonali szereg prac nieprzewidzianych w projekcie tj. wyremontowali sufit, położyli terakotę i glazurę, rozprowadzili instalację elektryczną oraz pomalowali ściany.

Część zakupionych materiałów będących na fakturach, nie została ujęta w sprawozdaniu, gdyż nie były one przewidziane w planie rzeczowo-finansowym, natomiast w trakcie prac okazały się niezbędne do wykonania zadania.

Po zakończeniu prac wykonywanych przez mieszkańców w projekcie zaplanowane było spotkanie integracyjne mieszkańców, jednakże ze względu na trwającą pandemię oraz zakaz związany ze zgromadzeniami i imprezami, spotkanie takie przełożono na późniejszy termin, kiedy zostaną zniesione obostrzenia.