Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | Herb Krośniewic

Beneficjent: Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice

Wartość ogólna zadania: 2 965 782,00 PLN

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

  • pożyczka w wysokości 520 183,00 PLN;
  • pożyczka w wysokości 1 102 689,00 PLN - na uzupełnienie wkładu własnego;
  • dotacja w wysokości 1 213 760,00 PLN.

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Opis zakresu projektu

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje termomodernizację budynków mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice, zlokalizowanych na terenie miasta Krośniewice, a mianowicie:

  • Budynek mieszkalny, komunalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy ulicy Kolejowej 19, działka nr 653/2, to budynek 1 kondygnacyjny, nie podpiwniczony;

  • Budynek mieszkalny, komunalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy ulicy Kutnowskiej 13, działka nr 338/3, to budynek 2 kondygnacyjny, nie podpiwniczony;

  • Budynek mieszkalny, komunalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy Placu Wolności 18, działka nr 338/2, to budynek 3 kondygnacyjny, w części podpiwniczony;

  • Budynek mieszkalny, komunalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy ulicy Targowej 10, działka nr 280, to budynek 1 kondygnacyjny, nie podpiwniczony;

  • Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy ulicy Toruńskiej 1, działka nr 54/28, to budynek 2 kondygnacyjny, nie podpiwniczony;

  • Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy ulicy Toruńskiej 28, działka nr 725 i 726/2, to budynek parterowy z poddaszem mieszkalny, nie podpiwniczony.


W wyniku realizacji zadania zapotrzebowanie energii brutto termomodernizowanych budynków zmniejszy się o 1.409,90 GJ/rok. Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery emitowanych w postaci pyłu, SO2, NOx, CO, CO2.

 


Lp. Rodzaj efektu ekologicznego Jednostka Planowana wielkość
1. redukcja emisji pyłu kg/rok 1.167,025
2. redukcja emisji SO2 kg/rok 777,990
3. redukcja emisji NOx kg/rok 167,750
4. redukcja emisji CO kg/rok 8.738,690
5. redukcja emisji CO2 kg/rok 156.610,470

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/