główna zawartość strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | Herb Krośniewic

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH W ZASOBIE MIESZKANIOWYM GMINY KROŚNIEWICE


Beneficjent

GMINA KROŚNIEWICE, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

Nazwa zadania

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW BĘDĄCYCH W ZASOBIE MIESZKANIOWYM GMINY KROŚNIEWICE

Wartość ogólna zadania

2 965 782,00 PLN

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

pożyczka w wysokości: 520 183,00 PLN

dotacja w wysokości: 1 213 760,00 PLN

pożyczka w wysokości: 1 102 689,00 PLN - na uzupełnienie wkładu własnego


ZADANIE DOFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI


Opis zakresu projektu

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje termomodernizację budynków mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice, zlokalizowanych na terenie miasta Krośniewice, a mianowicie:

- Budynek mieszkalny, komunalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy ulicy Kolejowej 19, działka nr 653/2, to budynek 1 kondygnacyjny, nie podpiwniczony;

- Budynek mieszkalny, komunalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy ulicy Kutnowskiej 13, działka nr 338/3, to budynek 2 kondygnacyjny, nie podpiwniczony;

- Budynek mieszkalny, komunalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy Placu Wolności 18, działka nr 338/2, to budynek 3 kondygnacyjny, w części podpiwniczony;

- Budynek mieszkalny, komunalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy ulicy Targowej 10, działka nr 280, to budynek 1 kondygnacyjny, nie podpiwniczony;

- Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy ulicy Toruńskiej 1, działka nr 54/28, to budynek 2 kondygnacyjny, nie podpiwniczony;

- Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Krośniewicach przy ulicy Toruńskiej 28, działka nr 725 i 726/2, to budynek parterowy z poddaszem mieszkalny, nie podpiwniczony.


W wyniku realizacji zadania zapotrzebowanie energii brutto termomodernizowanych budynków zmniejszy się o 1.409,90 GJ/rok. Wykonanie zadania pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń
do atmosfery emitowanych w postaci pyłu, SO2, NOx, CO, CO2.


Lp. Rodzaj efektu ekologicznego Jednostka Planowana wielkość
1. redukcja emisji pyłu kg/rok 1.167,025
2. redukcja emisji SO2 kg/rok 777,990
3. redukcja emisji NOx kg/rok 167,750
4. redukcja emisji CO kg/rok 8.738,690
5. redukcja emisji CO2 kg/rok 156.610,470