Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

„Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek, gm. Krośniewice”

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 8/G/2024 z dnia 29.04.2024 r.

Koszty KWALIFIKOWALNE:  2 888 831,96 zł

Dofinansowanie: 2 022 182,00 zł

Informacja o zadaniu: W ramach projektowanego zagospodarowania zostanie wykonana droga gminna odcinek 1 136 m o nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,0 m wraz z poszerzeniami do 5,0 m (mijanki) na długości 25 m, celem minięcia się dwóch pojazdów. Droga zostanie zakończona placem do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m. Wzdłuż drogi zostaną wykonane pobocza z kruszywa łamanego szer. po 0,75 m., zjazdy o nawierzchni asfaltowej. Kosztami kwalifikowalnymi zostaną również objęte wydatki na tablicę informacyjną, promocję zadania oraz nadzór inwestorski.