Informacja dot. przyznania dofinansowania - krosniewice.pl

Wartość projektu:

  • Wartość całkowita 11 991,74 zł złotych;
  • wysokość udzielonej dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 100% całkowitych kosztów projektu.

Termin realizacji projektu: Od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu:

  1. Przygotowanie terenu pod założenie kostki brukowej
  2. Zakup materiałów budowlanych w ramach pozyskanych środków finansowych
  3. Wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Bielicach

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu: Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w ramach projektu „Sołectwo na plus” Sołectwo Bielice zaangażowało się w uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Teren był nierówny, porośnięty trawą. W ramach otrzymanych środków finansowych zakupiono materiały budowalne, niezbędne do realizacji oraz kontynuacji rozpoczętej pracy. Ostatnim etapem prac było utwardzenie terenu zakupioną kostka brukową. Utwardzenie terenu poprawiło estetykę oraz funkcjonalność terenu przed świetlicą.

Dobiegła końca realizacja projektu „Sołectwo na plus” – sołectwo Bielice, na który Gmina Krośniewice pozyskała dofinansowanie w kwocie 12 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W ramach niniejszego projektu sołectwo Bielice zrealizowało działania mające na celu poprawę warunków korzystania z terenu przy świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy zaangażowali się w prace porządkowe terenu przeznaczonego do utwardzenia kostką brukową. Wykonane prace poprawiły estetykę i funkcjonalność terenu przed świetlicą. Prawidłowo wypoziomowany teren będzie bezpiecznym miejscem i bazą do gier i zabaw dla mieszkańców sołectwa. Utwardzenie i wyrównanie ułatwi również odśnieżanie, sprzątanie liści, utrzymanie porządku. Wejście do świetlicy będzie komfortowe, estetyczne i bezpieczne.