główna zawartość strony

Sołectwo Nowe - Gmina Krośniewice - Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Wartość projektu

Wartość całkowita 7 974,00 złotych, w tym 7 974,00 złotych dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego (100,00% udziału w inwestycji).

Termin realizacji projektu

Od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu

  1. Zakup stołu bilardowego Diamond 9Ft z wymiennymi nakładkami.
  2. Zakup dodatkowego wyposażenia (kije, wieszak, pokrowiec, bile).

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu

Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w związku z projektem „Sołectwo na plus” Sołectwo Nowe zaangażowało się w porządkowanie sali w świetlicy wiejskiej, oczekując na dostawę zamówionego stołu bilardowego wraz z akcesoriami. W miesiącu sierpniu 2021 r. firma realizująca powyższe zadanie dostarczyła do świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe stół bilardowy Diamond 9ft z zielonym suknem z wymiennymi nakładkami (nakładka do cymbergaja, ping – ponga).