Przebudowa targowiska w Krośniewicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Tytuł operacji: Przebudowa targowiska w Krośniewicach.

Umowa o przyznaniu pomocy: 00029-65171-UM0500031/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Cel operacji: rozwój gospodarczy gminy i promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska w Krośniewicach.

Wskaźniki realizacji celu: Targowiska - przebudowa - 1 szt.