Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
LP. Nazwisko Funkcja
1. Ewa Stolarczyk Przewodniczący
2. Mariola Łukomska Członek
3. Irena Cieślińska Członek
4. Magdalena Suska Członek
Komisja budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej
LP. Nazwisko Funkcja
1. Jadwiga Piotrowska Przewodnicząca
2. Andrzej Bonawenturczak Członek
3. Krzysztof Trzeciak Członek
4. Wojciech Koczaski Członek
5. Anna Chmielecka Członek
6. Andrzej Konwerski Członek
7. Adam Nowicki Członek
Komisja skarg, wniosków i petycji
LP. Nazwisko Funkcja
1. Beata Czerwińska Przewodniczący
2. Ewa Stolarczyk Członek
3. Mieczysław Król Członek
4. Irena Cieślińska Członek
5. Daniel Modliński Członek