Komisje Rady Miejskiej

 
Komisja Rewizyjna
LP. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Adam Cichacz Przewodniczący
2. Marcin Chmielecki Członek
3. Waldemar Nowak Członek
4. Marek Ratajski Członek
5. Helena Wucke Członek
 
Komisja budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy
LP. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Izabela Gryglewska-Bielecka Przewodnicząca
2. Marcin Chmielecki Członek
3. Irena Cieślińska Członek
4. Sławomir Michalak Członek
5. Marek Ratajski Członek
6. Krzysztof Trzeciak Członek
7. Artur Wojtasiak Członek
8. Dawid Zieliński Członek

 

Komisja oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej
LP. Imię i Nazwisko Funkcja 
1. Waldemar Nowak Przewodniczący
2. Daniel Modliński Członek
3. Adam Cichacz Członek
4. Agnieszka Ożarek Członek
5. Dawid Zieliński Członek

 

 
Komisja skarg, wniosków i petycji
LP. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Adrian Wolski Przewodniczący
2. Helena Wucke Członek
3. Agnieszka Ożarek Członek
4. Sławomir Michalak Członek
5. Izabela Gryglewska-Bielecka Członek
6. Irena Cieślińska Członek