1
Adres: ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice
NIP: 775-000-08-87
REGON: 610028437
PO Dyrektora: Marcin Wiśniewski
Tel. 24 252 31 43
E-mail: sekretariat@mzgkim.pl
serwis internetowy: www.mzgkim.pl