Wymiernym wynikiem realizacji projektu „Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy – budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach" było uroczyste otwarcie nowej siedziby Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich w Krośniewicach połączone z Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego 2010/2011. Wydarzenie to miało miejsce w dniu 1 września 2010 roku. Od tej chwili gimnazjum wraz z liceum ogólnokształcącym i hala sportową tworzą uzupełniający się kompleks oświatowy, przy którym znajduje się teren także rekreacyjny dla młodzieży.

Realizacja Projektu budowy Gimnazjum Gminnego została podzielona na trzy etapy:

Etap pierwszy obejmuje wykonanie, stanu surowego zamkniętego budynku. Roboty budowlane wykonane zostały przez Firmę z Gostynina w II półroczu 2007 oraz I półroczu 2008 roku. Kubatura tego budynku wynosi 16 741m3, powierzchnia użytkowa - 3810 m2, zaś powierzchnia zabudowy - 1725 m2.

Etap drugi projektu obejmuje wykończenie budynku (stan pod klucz) wraz z zagospodarowaniem terenu. Roboty budowlane wykonane zostały przez Firmę z Kutna od lipca 2009r. do lipca 2010r. Zakres prac to roboty budowlane wykończeniowe obejmujące wykonanie: kanału c.o. wewnętrznego, ścian nadziemia, wykończenie stropów i schodów, wykończenia dachu, konstrukcji i pokrycia, wykonanie stolarki, ścianek działowych, tynków wewnętrznych, podłoży i posadzek, ślusarki, malowania wewnętrznego, wykonanie elewacji, wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie patio zamkniętego - północnego oraz wykonanie daszków, roboty drogowe - obejmujące min: wykonanie podbudowy, nawierzchni, krawężników i obrzeży, chodników i trawników, podłączenie istniejących rynien (czyli wykonanie kanalizacji deszczowej), instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji wywiewnej, wykonanie przyłączy (wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej), instalacji elektrycznej, komputerowej, telefonicznej i przyzywowej.

Etap trzeci obejmuje wyposażenie budynku gimnazjum w meble, nowoczesne pomoce dydaktyczne, komputery z oprogramowaniem oraz instalację Internetu. Jego realizacja miała miejsce w czerwcu, lipcu i sierpniu 2010 roku. Nowe Gimnazjum Gminne w Krośniewicach to przedsięwzięcie w rozwój bazy edukacyjnej w Gminie Krośniewice.

Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną ma na celu poprawę jakości i efektywności nauczania w Gminie Krośniewice oraz dostosowanie oferty oświatowej do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Inwestycja ta poprawi warunki prowadzenia działalności edukacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia szans rozwojowych uczniów pochodzących terenu Gminy Krośniewice, przygotuje ich lepiej do edukacji na kolejnych poziomach nauczania, a dzięki temu poprawi ich przyszłą sytuację na lokalnym i regionalnym rynku pracy.