Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Adres:ul. Adama Mickiewicza 2, 99-340 Krośniewice
NIP: 7752479730
REGON: 000903601
Dyrektor: Iwona Szczygieł
Tel.: 24-25-23-022
Serwis internetowy: www.mp.krosniewice.pl