Luboradz - Zakup lamp solarnych w celu poprawy bezpieczeństwa

Informacja dot. przyznania dofinansowania - krosniewice.pl

Wartość projektu: 

  • Wartość całkowita 10 000,00 złotych, w tym;
  • 10 000,00 złotych dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego (100,00% udziału w inwestycji).

Termin realizacji projektu: Od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu:

  1. Prace porządkowe terenu przy przystanku oraz na skrzyżowaniu w miejscowości Godzięby.
  2. Dostawa dwóch lamp solarnych.

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu: Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w związku z projektem „Sołectwo na plus” Sołectwo Luboradz zaangażowało się w porządkowanie terenu wokół przystanku oraz na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Godzięby, oczekując na dostawę dwóch lamp solarnych. W miesiącu listopadzie 2021 r. firma realizująca powyższe zadanie dostarczyła dwie lampy solarne 30W typu Żuraw.