Gmina Krośniewice otrzymała dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 578 006,00 zł.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102138E relacji Obwodnica Krośniewic – Stacja PKP Krzewie, gm. Krośniewice

Dofinansowanie: 462218,40 zł

Całkowita wartość inwestycji: 473718,40 zł


2. Budowa rurociągu wody surowej wraz z zasilaniem pomp w studniach głębinowych Nr 2 i Nr 3, zlokalizowanych na działce nr 905 przy ul. Toruńskiej w Krośniewicach, wraz z automatyką, obudową studni i włączeniem do Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach

Dofinansowanie: 115.787,60 zł
Całkowita wartość inwestycji: 530.002,79 zł