Luboradz - Wyposażenie świelicy

Informacja dot. przyznania dofinansowania - krosniewice.pl

Termin realizacji projektu: Od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu:

  1. Zakup sprzętu AGD, w tym m.in.; lodówka, kuchnia gazowa, grill.
  2. Dostawa i montaż sprzętu AGD

Wartość projektu:

  • Wartość całkowita 12 000,00 złotych;
  • w tym 12 000,00 złotych dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego (100% udziału w inwestycji).