Termin realizacji projektu

Od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.


Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu

  1. Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 
  2. Poprawienie wjazdu 
  3. Przygotowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wjazd 

Wartość projektu

Wartość całkowita 12 000,00 złotych, w tym 12000,00 złotych dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego (100% udziału w inwestycji).