Termin realizacji projektu

Od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.


Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu

  1. Przygotowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej na dostawę stołów i krzeseł
  2. Dostawa stołów i krzeseł

Wartość projektu

Wartość całkowita 11 999,27 złotych, w tym 11 999,27 złotych dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego (100% udziału w inwestycji).