Flaga RP | Godło RP | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Herb Krośniewic
Gmina Krośniewice po raz kolejny przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Otrzymana kwota:

  • Dofinansowanie: 12 992,00 zł;

  • Całkowita wartość: 23 500,00 zł.

Cel programu: Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów i ich miejscu zamieszkania. Adresatami programu są osoby w wieku 65 lat i więcej, którzy maja problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.


Moduł II – opis usługi wsparcia

W ramach II Modułu MOPS będzie realizował Program w formie zakupu obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w 2022 roku.

Seniorom zostaną udostępnione tzw. „opaski bezpieczeństwa” wyposażone w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa

  • sygnał SOS,

  • detektor upadku,

  • czujnik zdjęcia opaski,

  • lokalizator GPS,

  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach programu dla mieszkańców Gminy Krośniewice jest bezpłatna.


Kontakt

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice lub pod numerami telefonu: 24 25 23 545