Szubsk Duży - Odświeżenie ścian sali głównej w świetlicy wiejskiej, utwardzenie...

Informacja dot. przyznania dofinansowania - krosniewice.pl

Wartość projektu:

  • całkowita 10999,95 złotych, w tym;
  • 9999,95 złotych dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego (90,91% udziału w inwestycji).

Termin realizacji projektu: Od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu:

  1. Przygotowanie ścian do malowania.
  2. Uporządkowanie terenu pod budowę tarasu przy świetlicy wiejskiej.
  3. Dostawa stołów – ilość 8 szt.
  4. Przerobienie okna na drzwi balkonowe.
  5. Położenie kostki brukowej na nowopowstałym tarasie.
  6. Wymiana drzwi wejściowych.
  7. Odmalowanie i odświeżenie ścian wewnętrznych świetlicy wiejskiej.

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu: Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w związku z projektem „Sołectwo na plus” Sołectwo Szubsk Duży zaangażowało się w porządkowanie sali świetlicy wiejskiej oraz terenu pod budowę nowego tarasu z kostki brukowej. Mężczyźni zaangażowali się w prace rozbiórkowe mające na celu wymianę okna na drzwi balkonowe. Firma zewnętrzna realizująca zadania w ramach projektu dostarczyła drzwi wejściowe oraz balkonowe. W pracach montażowych uczestniczył przedstawiciel firmy sprzedającej, który sprawował nadzór nad realizacją usługi, aby drzwi były prawidłowo wstawione dla zachowania gwarancji.

We własnym zakresie mieszkańcy sołectwa ułożyli taras z kostki brukowej.

W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej sołectwo Szubsk Duży zawnioskowało o zakup stołów w ilości 8 szt. Dostarczone nowe stoły do świetlicy zachęcą mieszkańców do uczestnictwa w zebraniach sołeckich, organizacji spotkań integracyjnych.

Ostatnim etapem prac remontowych w ramach dotacji było odmalowanie ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej. Co nadało wnętrzu nowego blasku oraz świeżości. Wnętrze nabrało innego wyglądu. W prace wykończeniowe zaangażowali się zarówno młodzi, jak i starsi mieszkańcy sołectwa. Każdy chciał dołożyć swoją „cegiełkę” w remont świetlicy, która stanowi ich wspólne dobro.