Informacje, ogłoszenia, komunikaty dla NGO

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Krośniewic ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, dóbr kultury i...

Czytaj więcej
Informacja o wyborze przedsięwzięć w zakresie sportu oraz kwota dotacji na wybrane przedsięwzięcie.

Informacja o wyborze przedsięwzięć w zakresie sportu oraz kwota dotacji na wybrane przedsięwzięcie.

Burmistrz Krośniewic podaję do publicznej wiadomości informację o wyborze przedsięwzięć w zakresie sportu oraz kwotę dotacji na wybrane przedsięwzięcie.

Czytaj więcej
INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH SPORTOWYCH, NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KRÓŚNIEWICE W ROKU 2024

INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH SPORTOWYCH, NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY KRÓŚNIEWICE W ROKU 2024

Burmistrz Krośniewic informuję, że ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu

Czytaj więcej
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024

Burmistrz Krośniewic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zdań publicznych w 2024 roku.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zdań publicznych w 2024 roku.

Burmistrz Krośniewic ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krośniewice w 2024 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Czytaj więcej
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Przedstawiamy uchwałę nr LXXXIII/476/23 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o...

Czytaj więcej
Protokół i wyniki - konsultacje 2024

Protokół i wyniki - konsultacje 2024

Przedstawiamy protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Czytaj więcej
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. - przeprowadzenie konsultacji

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. - przeprowadzenie konsultacji

Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 94.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. ogłosił konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o...

Czytaj więcej
Zadania publiczne w 2023 r. - nowe umowy z organizacjami pożytku publicznego w naszej Gminie : Gmina Krośniewice

Zadania publiczne w 2023 r. - nowe umowy z organizacjami pożytku publicznego w naszej Gminie : Gmina Krośniewice

Czytaj więcej
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023: Gmina Krośniewice

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023: Gmina Krośniewice

Czytaj więcej
1 2 ... 4