Informacje, ogłoszenia, komunikaty dla NGO

Protokół i wyniki - konsultacje 2024

Protokół i wyniki - konsultacje 2024

Przedstawiamy protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Czytaj więcej
Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. - przeprowadzenie konsultacji

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. - przeprowadzenie konsultacji

Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 94.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. ogłosił konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o...

Czytaj więcej
Zadania publiczne w 2023 r. - nowe umowy z organizacjami pożytku publicznego w naszej Gminie : Gmina Krośniewice

Zadania publiczne w 2023 r. - nowe umowy z organizacjami pożytku publicznego w naszej Gminie : Gmina Krośniewice

Czytaj więcej
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023: Gmina Krośniewice

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023: Gmina Krośniewice

Czytaj więcej
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi - Protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji: Gmina Krośniewice

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi - Protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji: Gmina Krośniewice

Czytaj więcej
Protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n: Gmina K

Protokół i wyniki z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie n:...

Czytaj więcej
Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023: Gmina Krośniewice

Konsultacje w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023: Gmina Krośniewice

Czytaj więcej
Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi - konsultacje w przedmiocie projektu Programu: Gmina Krośniewice

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi - konsultacje w przedmiocie projektu Programu: Gmina Krośniewice

Czytaj więcej
Ochrona i promocja zdrowia -protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty : Gmina Krośniewice

Ochrona i promocja zdrowia -protokół z naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty : Gmina Krośniewice

Czytaj więcej
Burmistrz Krośniewic ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2022: Gmina Krośniewice

Burmistrz Krośniewic ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2022: Gmina Krośniewice

Czytaj więcej
1 2 3