główna zawartość strony

ZGRK Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

ZGRK

UCHWAŁA NR 134/XXI/92 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR 135/XXI/92 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin

UCHWAŁA NR 145/XXIV/96 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie wystąpienia Gminy Krośniewice ze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR 201/XXIX/01 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR 226/XXXII/01 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR 239/XXXIII/01 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR 254/XXXV/01 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR 49/X/03 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie uchwały nr 201/XXIX/01 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25.04.2001r. w sprawie przystąpienia Gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR 63/XI/03 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 11 lipca 2003 r. o zmianie uchwały nr 201/XXIX/01 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25.04.2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR 200/XXXVII/05 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 19 maja 2005 r. W sprawie zmiany uchwały Nr 201/XXIX/01 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 25.04.2001r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR 266/XLVII/06 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR XXXVI/225/09 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR XIV/79/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

SRGC Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”

SRGC

UCHWAŁA NR XLIII/239/06 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "Centrum" i przyjęcia Statutu

UCHWAŁA NR XLIII/240/06 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "Centrum"

UCHWAŁA NR III/20/06 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” i przyjęcia Statutu

UCHWAŁA NR III/21/06 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XLIII/06 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”.

UCHWAŁA NR XXXIV/202/08 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu

SPiGDB Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Logo SGiPDB

UCHWAŁA NR X/52/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krośniewice do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia