główna zawartość strony

Pliki do pobrania


Krośniewice, dnia 23 lipca 2020 r.

OP.0004.16.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krośniewice

Raport o stanie Gminy Krośniewice

 

Zgodnie z art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni, co skutkuje przedłużeniem terminu zgłoszeń do debaty nad Raportem o stanie Gminy Krośniewice do 28 lipca br.

Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Burmistrza Krośniewic w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Rada Miejska w Krośniewicach będzie rozpatrywała Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach składać należy najpóźniej do dnia 28 lipca 2020 r. do godz. 15:00 (Urząd Miejski w Krośniewicach, pok. 11).

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kępisty


Informacja nieaktualna

Krośniewice, dnia 14 maja 2020 r.

OP.0004.12.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krośniewice

Raport o stanie Gminy Krośniewice

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713) Burmistrz Krośniewic do dnia 31 maja 2020 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Krośniewicach Raportu o stanie gminy. Sesja, na której przedstawiony zostanie Raport, zaplanowana została na dzień 28 maja 2020 r.

Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Burmistrza Krośniewic w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Rada Miejska w Krośniewicach będzie rozpatrywała Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośniewicach składać należy najpóźniej do dnia 27 maja 2020 r. do godz. 14:00 (Urząd Miejski w Krośniewicach, pok. 11).

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kępisty

Pismo