Swym zakresem projekt obejmuje:

 • wykonanie 3 zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - tj.
  • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w zachodniej części miasta Krośniewice;
  • budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wschodniej części miasta Krośniewice;
  • budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta Krośniewice (do terenów inwestycyjnych).
 • wykonanie rozbudowy i modernizacji funkcjonującej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Pawlikowice Gmina Krośniewice które obejmuje:
  • modernizację części mechanicznej oczyszczalni,
  • wybudowanie linii do odwodnienia osadów,
  • remont z modernizacją istniejących obiektów oczyszczalni,
  • zakup wyposażenia dla oczyszczalni ścieków tj. mi.n. sitopiaskownika, prasy, sterowników, a w szczególności wyposażenia w zakresie automatyki kontrolno – pomiarowej – niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy zmodernizowanej oczyszczalni.

Projekt zakłada przyłączenie odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych do powstałej infrastruktury oczyszczania ścieków, wpływając na jakość życia mieszkańców i czystość środowiska.