Beneficjent: GMINA KROŚNIEWICE, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice 

Nazwa zadania: LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE KROŚNIEWICE W 2018 R.

Wartość ogólna zadania: 14 300,62 PLN

Źródła finansowania:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dotacja) w kwocie: 12 759,00 PLN
  2. Budżet Gminy Krośniewice w kwocie: 1 541,62 PLN

W ramach zadania przeprowadzono dwa rodzaje prac:

  • demontaż, zapakowanie, zebranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 1,000 Mg.
  • zapakowanie, zebranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 45,002 Mg;

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl