Dostępna Gmina Krośniewice

Gmina Krośniewice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dostępna Gmina Krośniewice”.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Krośniewice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie Gminy Krośniewice oraz pozwolą stać się miejscem, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować na równi z innymi osobami.

Dofinansowanie projektu z UE: 99 985,00 PLN 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności w gminie niezbędnym jest wdrożenie szeregu działań w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem potrzeb osób z problemami wzroku, słuchu, w poruszaniu się i z trudnościami poznawczymi.

Działania zaplanowane w ramach grantu prowadzone będą na rzecz Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Działaniami zaplanowanymi w ramach grantu objęta zostanie siedziba Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Zidentyfikowane potrzeby w zakresie dostępności usług świadczonych przez JST:

 • w zakresie dostępności architektonicznej: 
  • Zabezpieczenie osób słabowidzących przed upadkiem w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach(UM);
  • Umożliwienie samodzielnego dostania się do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami w UM;
 • w zakresie dostępności cyfrowej:
  • Zapewnienie dostępności strony internetowej i realizacja obowiązku prawnego w UM
 • w zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej:
  • Wdrożenie dostępnego systemu informacji wewnętrznej w budynku w UM;

  • Sprawna komunikacja z osobami korzystającymi z aparatów lub implantów słuchowych w UM;

  • Zapewnienie sposobu na dostępne podpisywanie odręczne dokumentów przez osoby niewidome, słabowidzące i z niedowładem rąk w UM;

  • Zapewnienie efektywnej komunikacji z osobami głuchymi w UM;

  • Zapewnienie dostępu do informacji osobom z niepełnosprawnościami w UM.

  • Ułatwienie zlokalizowania tyflomapy w UM.

 

 1. W celu zapewnienia dostępności architektonicznej zostanie zakupione:
  1. Poprawa dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się:
   • Rampa progowa dla wózków inwalidzkich w UM
  2. Poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku:

   • Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach w UM

   • Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami w UM

 2. W celu zapewnienia dostępności cyfrowej konieczny będzie zakup:

  1. Poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku;

   • Stworzenie dostępnej strony www urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści w UM;
 3. W celu zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej zostanie zakupione:

  1. Poprawa dostępności dla osób z problemami poznawczymi:

   • Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów - tabliczki w UM;
  2. Poprawa dostępności dla osób z problemami słuchu:

   • Zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi w UM;

   • Tablet - urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego w UM;

   • Usługa tłumacza języka migowego on-line -abonament roczny w UM - Usługa tłumacza języka migowego on-line - instalacja usługi w UM;

   • Pętla indukcyjna -stanowiskowa w UM;

  3. Poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku:
   • Ramki do podpisów w UM – Tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR;

   • Oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym - do 500 m2 w UM;

   • Dzwonek przywołujący do tyflomapy w UM - Tyflomapa w UM

Dofinansowanie projektu z UE: 100 % w wysokości 99 985,00 PLN