główna zawartość strony

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój | Flaga RP obok napis Rzeczpospolita Polska | Flaga UE obok napis Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Plakat informacyjny - informacje w treści strony

Gmina Krośniewice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dostępna Gmina Krośniewice”

 

Celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Krośniewice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie Gminy Krośniewice oraz pozwolą stać się miejscem, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować na równi z innymi osobami.

Dofinansowanie projektu z UE: 99 985,00 PLN

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności w gminie niezbędnym jest wdrożenie szeregu działań w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem potrzeb osób z problemami wzroku, słuchu, w poruszaniu się i z trudnościami poznawczymi. Działania zaplanowane w ramach grantu prowadzone będą na rzecz Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Działaniami zaplanowanymi w ramach grantu objęta zostanie siedziba Urzędu Miejskiego w Krośniewicach.

Zidentyfikowane potrzeby w zakresie dostępności usług świadczonych przez JST:

• w zakresie dostępności architektonicznej:

- Zabezpieczenie osób słabowidzących przed upadkiem w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach(UM);

- Umożliwienie samodzielnego dostania się do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami w UM;

 

• w zakresie dostępności cyfrowej:

- Zapewnienie dostępności strony internetowej i realizacja obowiązku prawnego w UM

 

• w zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej:

- Wdrożenie dostępnego systemu informacji wewnętrznej w budynku w UM;

- Sprawna komunikacja z osobami korzystającymi z aparatów lub implantów słuchowych w UM;

- Zapewnienie sposobu na dostępne podpisywanie odręczne dokumentów przez osoby niewidome, słabowidzące i z niedowładem rąk w UM;

- Zapewnienie efektywnej komunikacji z osobami głuchymi w UM;

- Zapewnienie dostępu do informacji osobom z niepełnosprawnościami w UM;

- Ułatwienie zlokalizowania tyflomapy w UM.

 

1. W celu zapewnienia dostępności architektonicznej zostanie zakupione:

a. Poprawa dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się:

- Rampa progowa dla wózków inwalidzkich w UM

 

b. Poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku:

- Kontrastowe oznaczenie stopni na schodach w UM

- Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami w UM

 

2. W celu zapewnienia dostępności cyfrowej konieczny będzie zakup:

a. Poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku:

- Stworzenie dostępnej strony www urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1 wraz z migracją treści w UM

 

3. W celu zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej zostanie zakupione:

a. Poprawa dostępności dla osób z problemami poznawczymi:

- Wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów - tabliczki w UM

 

b. Poprawa dostępności dla osób z problemami słuchu:

- Zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi w UM

- Tablet -urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego w UM

- Usługa tłumacza języka migowego on-line -abonament roczny w UM - Usługa tłumacza języka migowego on-line - instalacja usługi w UM

- Pętla indukcyjna -stanowiskowa w UM

 

c. Poprawa dostępności dla osób z problemami wzroku:

- Ramki do podpisów w UM – Tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR

-Oprogramowanie wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym - do 500 m2 w UM

- Dzwonek przywołujący do tyflomapy w UM - Tyflomapa w UM

 

Dofinansowanie projektu z UE: 100 % w wysokości 99 985,00 PLN