Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego...

Tytuł projektu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego".

Termin realizacji projektu: od 18.02.2020 - do 16.11.2020

Postęp rzeczowy: Zrealizowano 27 szkoleń, w czasie których przeszkolono 324 osoby.

Wśród 324 przeszkolonych osób było 34 osób, które ukończyły 65 rok życia i 8 osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Szkolenia odbyły się w następujących miejscach:

 • Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach, ul. Łęczyka 17 99-340 Krośniewice;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczyka 17 99-340 Krośniewice;
 • Szkoła Podstawowa im. gen. W. Andersa w Nowem, Nowe 36 99-340 Krośniewice;
 • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a 99-340 Krośniewice (Sala przy ul. Targowej 15).

Zakupiono 24 laptopy (Lenovo IdeaPad C340 - matryca 14" dotykowa - AMD Ryzen 3 3200U - RAM 8 GB - SSD 256 GB - Windows 10 Home wraz z wyposażeniem)

Przekazano:

 • Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach - 3 sztuki - Łączna wartość 7398,45 zł brutto;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach - 5 sztuki - Łączna wartość 12330,75 zł brutto;
 • Szkoła Podstawowa im. gen. W. Andersa w Nowem - 16 sztuk - Łączna wartość 39,458,40 zł brutto;

Podjęte działania promocyjne:

 • Informacje na stronie internetowej Gminy, na portalach społecznościowych, na tablicach ogłoszeń i przystankach autobusowych,
 • Plakaty w miejscach użyteczności publicznej,
 • Informacje o szkoleniach przekazano rodzicom na zebraniach szkolnych,
 • Nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z przedstawicielami organizacji pozarządowych, OSP, członkami klubów, kół gospodyń wiejskich;
 • W Radio Q wyemitowano 60 ogłoszeń o szkoleniach oraz wywiad na temat projektu.

Informacje dodatkowe związane z projektem:

 • Od 12 marca 2020 r. do 22 maja 2020 r. szkolenia zostały zawieszone ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19.
 • Na szkoleniach prowadzonych od 23 maja 2020 r. musieliśmy dodatkowo zabezpieczyć płyny dezynfekujące oraz jednorazowe maseczki i rękawiczki dla trenerów i uczestników.

Szkolenia:

Nazwa modułu szkoleniowego Liczba odbytych szkoleń Liczba osób przeszkolonych od początku realizacji projektu
  W tym liczba osób 65+ 34
Rodzic w Internecie 3 36
Mój biznes w sieci 1 12
Moje finanse w sieci 6 72
Działam w sieciach społecznościowych 7 84
Tworzę własną stronę internetową (blog) 9 108
Rolnik w sieci 1 12
Kultura w sieci 0 0
Razem 27 324
  W tym liczba osób z niepełnosprawnościami 8