Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Szczegółowe informacje dotyczące projektu - https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Aktualności

Granty PPGR - uczniowie z terenu Gminy Krośniewice otrzymują już sprzęt komputerowy (27/09/2022)

Z inicjatywy Burmistrza Krośniewic Katarzyny Erdman Gmina Krośniewice otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 209 907,00 zł na realizację programu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

W ramach projektu zakupiono 72 szt. laptopów oraz 11 szt. komputerów stacjonarnych.

Uczniowie z terenu naszej gminy, których przodkowie pracowali w byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych oraz których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone otrzymują już laptopy lub komputery stacjonarne, które będą stanowić znaczące wsparcie w nauce.


Granty PPGR - Burmistrz Krośniewic podpisała umowę na zakup i dostawę komputerów dla uczniów (09/08/2022)

Dziś, tj. 9 sierpnia 2022 roku Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman podpisała umowę z firmą g.IT Solutions Michał Daszkiewicz z Kutna na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.


GRANTY PPGR - Podpisana umowa o przyznanie grantu na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich. (21/03/2022)

Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

Zawarta umowa obejmuje sfinansowanie 70 laptopów i 13 komputerów stacjonarnych dla uczniów z naszej gminy, których rodzice lub dziadkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Niebawem rozpoczniemy procedurę przetargową dot. zakupu sprzętu.

Działamy dalej dla dobra mieszkańców !


Granty PPGR - bezpłatne komputery dla uczniów (26/10/2021)

AKTUALIZACJA - W związku ze zmianą zasad projektu informujemy: Uczeń musi obecnie również zamieszkiwać w gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane PPGR.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego otrzymania na własność komputera do celów edukacyjnych.

Komputery są przeznaczone dla uczniów, którzy spełniają następujące warunki:

  • Uczeń jest dzieckiem, wnukiem, prawnukiem lub opiekunem prawnym osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym PPGR oraz zamieszkiwali w miejscowości gminie objętej PPGR.
  • Uczeń musi obecnie również zamieszkiwać w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane PPGR.
  • Rodzic ucznia podpisze oświadczenie o chęci przystąpienia do projektu i otrzymania komputera oraz przeznaczenia go na cele edukacyjne - Oświadczenie
  • Jeśli uczeń ukończył 18 lat ale nadal uczęszcza do szkoły to samodzielnie podpisuje oświadczenie - Oświadczenie
  • Oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach ul. Poznańska 5 do dnia 2.11.2021r. Wzory oświadczeń są dostępne również w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach.

Zgodnie z najnowszymi informacjami uzyskanymi od Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wniosek o otrzymanie komputera mogą składać również osoby, które skorzystały z programu Zdalna Szkoła i komputer został zwrócony szkole.

Wersja oryginalna (12:49 20-10-2021)