Nowe - Zakup zestawu zabawowego - plac zabaw

Informacja dot. przyznania dofinansowania - krosniewice.pl

Wartość projektu:

  • Wartość całkowita 12 000,00 złotych;
  • wysokość udzielonej dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 100% całkowitych kosztów projektu.

Termin realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu:

  1. Przygotowanie terenu pod montaż placu zabaw.
  2. Montaż zestawu zabawowego – placu zabaw.

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu: Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w ramach projektu „Sołectwo na plus” Sołectwo Nowe zaangażowało się w uporządkowanie terenu pod montaż zestawu zabawowego – placu zabaw, który będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców wsi. Będzie to jedyne tego typu miejsce w najbliższej okolicy. Pozwoli spełnić marzenia dzieci oraz wyrównać ich szanse w rozwoju. Najmłodsi zyskają miejsce do wspólnych zabaw i wzajemnej integracji. Plac zabaw umożliwi rozwój umiejętności społecznych, wspólną zabawą oraz nauką. Obiekt pozwoli na bezpieczne spędzanie czas przez dzieci. Plac zabawowy poprawi estetykę wsi i będzie pogłębiać integrację społeczną mieszkańców.

Dzięki inicjatywie mieszkańców sołectwa Nowe, w ramach projektu „Sołectwo na plus” , powstał plac zabaw dla dzieci w miejscowości Skłóty. Plac zabaw jest ogólnodostępny dla mieszkańców sołectwa i jest to jedyne tego typu miejsce w najbliższej okolicy. Dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pozwoliło spełnić marzenia dzieci oraz wyrównać ich szanse w rozwoju. Najmłodsi zyskają miejsce do wspólnych zabaw i wzajemnej integracji. Plac zabaw umożliwi rozwój umiejętności społecznych, wspólną zabawą oraz nauką. Obiekt pozwoli na bezpieczne spędzanie czasu przez dzieci. Plac zabawowy poprawi estetykę wsi i będzie pogłębiać integrację społeczną mieszkańców.