Jankowice - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych, w tym. biegasz, rowerek

Informacja dot. przyznania dofinansowania - krosniewice.pl

Wartość projektu:

  • Wartość całkowita 11 998,65 złotych;
  • wysokość udzielonej dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 100% całkowitych kosztów projektu.

Termin realizacji projektu: Od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu:

  1. Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.
  2. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (orbitrek, biegacz oraz rower).

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu: Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w ramach projektu „Sołectwo na plus” Sołectwo Jankowice zaangażowało się w uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Teren był nierówny, porośnięty trawą. W ramach otrzymanych środków finansowych zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej. Mieszkańcy wymarzyli sobie wyobrębnienie miejsca dla siebie i utworzenie terenu do rozwijania pasji sportowych oraz poprawy kondycji fizycznej.

Sołectwo Jankowice jest kolejnym sołectwem, które zrealizowało projekt „Sołectwo na plus”, na który Gmina Krośniewice pozyskała dofinansowanie w kwocie 12 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W ramach niniejszego projektu sołectwo Jankowice zakupiło urządzenia siłowni zewnętrznej – orbitrek, biegacz oraz rowerek. Pozwoliło to na utworzenie terenu do rozwijania pasji sportowych oraz poprawy kondycji fizycznej. Ćwiczenia korzystnie wpływają na układ krążenia, jak i poprawę wydolności serca.