Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego...

Tytuł projektu: "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działanie 1.1"Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Termin realizacji projektu: od 01.04.2020 - do 30.09.2020

Postęp rzeczowy: Zakupiono 28 laptopów z oprogramowaniem Microsoft Office EDU 2019 do celów edukacji zdalnej oraz 5 routerów LTE w celu zapewnienia dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo.

Sprzęt został przekazany do szkół:

 1. Szkoła podstawowa nr 1 w Krośniewicach:
  • Laptopy przekazano w użyczenie do celów edukacji zdalnej 14 uczniom i 4 nauczycielom,
  • Routery przekazano w użyczenie do celów edukacji zdalnej 4 uczniom.
 2. Szkoła Podstawowa im gen. Władysława Andersa w Nowem:
  • Laptopy przekazano w użyczenie do celów edukacji zdalnej 8 uczniom i 2 nauczycielom,
  • Router przekazano w użyczenie do celów edukacji zdalnej 1 uczniowi.

Podjęte działania promocyjne:

 • Informacje na stronie internetowej Gminy, na portalu społecznościowym Facebook;
 • Plakaty w szkołach;
 • W ramach działań promocyjnych oznakowano sprzęt komputerowy naklejkami zawierającymi flagę Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej i znak Funduszy Europejskich;
 • Wszystkie dokumenty podawane do wiadomości publicznej, oraz działania informacyjne również zawierały tę symbolikę.