Adres: ul. Łęczycka 19 a, 99-340 Krośniewice
Dyrektor: Rafał Tomczyk
NIP: 775-23-67-439
REGON/KRS: 472932904
Tel. 24 252-51-09, 24 252-51-09
serwis internetowy: krosniewice.net
 

Jednostki podległe:

Ośrodek Kultury OSPa
Adres: ul. Targowa 15, 99-340 Krośniewice
Kierownik: Alicja Zientalska
tel. 24 252-37-92
email: osrodekkultury@krosniewice.net

Biblioteka Publiczna
Adres: ul. Łęczycka 19A, 99-340 Krośniewice
Kierownik: Małgorzata Smolczewska- Gałka
tel. 24 252-32-43

Hala sportowa
Adres: ul. Łęczycka 19A, 99-340 Krośniewice
Kierownik: Miłosz Gawrysiak
tel. 720-890-109