główna zawartość strony

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

Adres: ul. Łęczycka 19 a, 99-340 Krośniewice

Dyrektor: Rafał Tomczyk

NIP: 775-23-67-439
REGON/KRS: 472932904

tel. 24 252-51-09, 24 252-51-09
email: Otwiera program do wysyłania emailigcksir(at)krosniewice.net
serwis internetowy: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniekrosniewice.net

Jednostki podległe:

Ośrodek Kultury OSPa

Adres: ul. Targowa 15, 99-340 Krośniewice

Kierownik: Justyna Szadkowska

tel. 24 252-37-92
email: Otwiera program do wysyłania emailiosrodekkultury(at)krosniewice.net

Biblioteka Publiczna

Adres: ul. Łęczycka 19A, 99-340 Krośniewice

Kierownik: Małgorzata Smolczewska- Gałka

tel. 24 252-32-43