Badanie mieszkańców

Badanie mieszkańców - https://www.krosniewice.pl/gmina/partnerstwo-miedzy-kutnem-a-leczyca/#tab-content-1994


Informacje archiwalne

 
Badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą”,

Już 18 stycznia br. rozpocznie się badanie ankietowe mieszkańców Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą”, którego częścią jest nasza Gmina. To jeden z pierwszych kroków na drodze do opracowania Strategii Partnerstwa – dokumentu, który stanowić będzie podstawę rozwoju usług publicznych i pozwoli samorządom na sięganie po fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej.

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęły się prace w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami poprzez opracowanie wspólnych dokumentów rozwojowych. Podstawę do wspólnego, wieloletniego planowania rozwoju stanowić będzie Strategia Terytorialna. Posiadanie tych opracowań pozwoli samorządom na sprawniejsze zarządzanie usługami publicznymi na całym obszarze Partnerstw. Będzie to także podstawa do aplikowania o fundusze unijne i rządowe w kolejnych latach.

Badania odbywać się będą w formie ankiet elektronicznych, dostępnych na stronach internetowych poszczególnych samorządów. – Zachęcam naszych mieszkańców do zabrania głosu. Każda odpowiedź i każda ankieta będzie się dla nas liczyć – mówi Katarzyna Erdman Burmistrz Krośniewic – Naszą misją jest praca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Dlatego ich opinie są szczególnie ważne w planowaniu przyszłości.

Formularz ankietowy liczy trzynaście pozycji, m.in. pytania o poziom usług publicznych, przyzwyczajenia transportowe czy potrzeby inwestycyjne gminy, w której mieszkamy. Całe badanie jest anonimowe, a podmiotem przeprowadzającym ankiety jest Związek Miast Polskich.

Projekt pilotażowy „Centrum Wsparcia Doradczego” realizowany jest w 15 województwach. Łącznie bierze w nim udział 38 partnerstw, w skład których wchodzą 333 gminy i 33 samorządy powiatowe.

LINK DO ANKIETY - https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97j9xvb