Projekty realizowane przez Gminę Krośniewice dzięki Infrastrukturze sołeckiej na plus w 2022 r.

Sto tysięcy złotych tym razem trafiło do Sołectwa Bielice na realizację projektu Infrastruktura sołecka na plus. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Sołtys Agaty Dąbrowicz-Nowak, otrzymane fundusze zostaną wykorzystane na zakup:

 • wiaty rekreacyjnej;

 • ławek drewnianych;

 • lamp solarnych pod wiatę;

 • lamp solarnych;

 • zewnętrznych zestawu do segregacji śmieci;

 • stojaka rowerowego;

 • materiałów na elewację budynku;

 • drzwi zewnętrznych wraz z montażem;

 • domków dla owadów;

 • sadzonek drzew iglastych;

 • ziemi z transportem;

 • nowego ogrodzenia i piłkochwytów;

 • zestawu do monitoringu;

 • elementów placu zabaw;

 • stołu do tenisa stołowego;

 • stołu żeliwnego z elementami drewnianymi.

Serdecznie gratulujemy Pani Sołtys i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swojej „Małej Ojczyzny”.
W ramach projektu zrealizowano całkowitą budowę ogrodzenia panelowego na podmurówce na dł.136 mb (z furtką i bramą), w tym piłkochwyty w części boiskowej od strony zachodniej. W części południowej zamontowano elementy placu zabaw dla dzieci. W czynie społecznym wykonano ścieżkę sensoryczną z naturalnych, dostępnych materiałów( szyszki, kamienie, piasek itp.) Dla poprawy bezpieczeństwa terenu zostały zakupione dwie lampy solarne. W części południowej i południowo-wschodniej zostały zamontowane dwa domki dla owadów, które oprócz schronienia dla pożytecznych owadów, mają wartość edukacyjną. W części południowo-wschodniej posadzono sadzonki drzew iglastych, które stanowić będą swoisty, naturalny oczyszczacz powietrza, będą tłumić hałasy i poprawią estetykę terenu. Po wschodniej stronie została wybudowana wiata rekreacyjna z ławkami i lampkami solarnymi. W celu poprawy bezpieczeństwa zakupiono zestaw do monitoringu. W ramach projektu wyposażyliśmy świetlicę wiejską w zewnętrzny stół do tenisa stołowego, który znajdzie swoich zwolenników, gdyż wśród młodzieży jest zainteresowanie tą dyscypliną. W celu uporządkowania terenu wokół świetlicy zostały zakupione stojaki na rowery oraz kosze do segregacji odpadów. W celu zabezpieczenia obiektu świetlicy zostały zakupione oraz zamontowane drzwi zewnętrzne z podwyższonymi parametrami termoizolacyjnymi. Dla poprawienia estetyki wyglądu świetlicy zostały zakupione materiały budowalne z przeznaczeniem do elewacji budynku.
 
Wartość projektu to 99 756,55 złotych, wysokość udzielonej dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 100% całkowitych kosztów projektu.